Skip to main content

Vägvalet lämnar interpellation angående uppföljning av den interna kontrollen

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2013 07:00 CET

Vägvalet skrev en motion i september 2011 där vi begärde att en extern oberoende kommission skulle granska Göteborgs Stad. Sedan dess har staden haft en granskningskommission som överlämnade sin rapport i somras 2013. Staden har även upprättat handlingsplaner, policys, riktlinjer etc.

Men efter Uppdrag Gransknings program så är det uppenbart att åtgärderna inte nått ut i organisationen och att något inte står rätt till i stadens bolag gällande kontrollfunktioner, interna rutiner, arbetssätt, ansvar med mera.

Mot bakgrund av ovanstående ställer Vägvalet följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

  • Varför ser vi inget resultat av det arbete som gjorts av kommunstyrelsen?
  • Vad händer nu efter granskningskommissionens rapport? Hur har du tänkt följa upp kommissionens 10 råd och synpunkter?
  • Har du någon plan för att få ordning på oredan?

Vill du se övriga interpellationer och motioner som Vägvalet lämnat klicka här.

Presskontakt

Theo Papaioannou 
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42 
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras vilja. Vi vill involvera medborgarna i den framtida politiken och har därför stort fokus på medborgarperspektivet. Målet är att medborgarens inflytande ska stärkas.

Vägvalet strävar efter att viktiga samhällsfunktioner som skola, äldreomsorg och barnomsorg ska vara likvärdiga oavsett var vi bor. Vi verkar även för att frågor avseende trafik, infrastruktur, kultur, miljö, stadsutveckling, företag, bostäder, arbete m.fl. återspeglar medborgarnas önskemål. Vår politik baseras på en god ekonomisk hushållning med medborgarnas skattemedel.

Vägvalet ska med demokratiska metoder driva de frågor som partiet företräder. Vi ska bilda opinion, vinna väljare och i praktisk politik förverkliga idéer enligt vår samhällssyn.