Skip to main content

Vägvalet lämnar remissvar gällande utbyggnadsplan, grönplan och trafikstrategi för Göteborg Stad

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 07:15 CEST

Göteborgs Stad har tagit fram förslag till tre strategiska dokument för stadsutvecklingen fram till år 2035. De dokumenten kallas för grönplan, trafikstrategi och utbyggnadsplanering. Vägvalet lämnar remissvar till Stadsbyggnadsnämnden, Park och naturnämnden och Trafiknämnden på dessa tre förslag.

Grönplan ger förslag till strategier för stadens park- och naturområden, trafikstrategin ger förslag till hur och vilken sorts trafik Göteborg ska satsa på och utbyggnadsplaneringen visar på var och i vilka områden staden vill att nya bostäder och arbetsplatser ska växa fram.

Läs mer på Göteborg Stads hemsida här.

Läs våra remissvar här eller i bifogade filer nedan.

Presskontakt:

Tom Heyman 
Vice Partiledare, Vägvalet

Tel. 0706-09 67 38 
E-post: tom.heyman@telia.com

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet 

Tel. 0734-42 45 42 
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras vilja. Vi vill involvera medborgarna i den framtida politiken och har därför stort fokus på medborgarperspektivet. Målet är att medborgarens inflytande ska stärkas.

Vägvalet strävar efter att viktiga samhällsfunktioner som skola, äldreomsorg och barnomsorg ska vara likvärdiga oavsett var vi bor. Vi verkar även för att frågor avseende trafik, infrastruktur, kultur, miljö, stadsutveckling, företag, bostäder, arbete m.fl. återspeglar medborgarnas önskemål. Vår politik baseras på en god ekonomisk hushållning med medborgarnas skattemedel.

Vägvalet ska med demokratiska metoder driva de frågor som partiet företräder. Vi ska bilda opinion, vinna väljare och i praktisk politik förverkliga idéer enligt vår samhällssyn.