Skip to main content

Vägvalet nominerar Karin Törnqvist till Stadens Förtjänsttecken 2011

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 17:09 CET

Vägvalet nominerar Karin Törnqvist till Göteborgs Stads Förtjänsttecken 2011.

Karin har verkat som teknisk konsult hos Göteborg Energi och då uppvisat ett starkt civilkurage genom att ifrågasätta missförhållanden inom organisationen.

Ofta hävdas att Sverige är ett öppet land där alla välkomnas att säga sin mening.

Det är en vacker teori men i praktiken är det ofta förenat med ett stort personligt risktagande att påpeka om något är oetiskt eller rent av olagligt på jobbet. Men den som öppet klagar eller kritiserar verksamheten på sin arbetsplats blir sällan populär.

Karin Törnqvists gärning bidrar till att visa alla medborgare att det är möjligt att ifrågasätta oegentligheter som förekommer och vi anser att utmärkelsen stärker detta.

Hon bör hyllas för sitt mod och engagemang för stadens bästa och vi bör alla ta del av de erfarenheter hon har för att förbättra situationen för andra som vill träda fram men som inte vågar.

Vi anser att vi med denna nominering uppfyller kommunfullmäktiges presidiums kriterier om lämplig kandidat.

Tillsammans med personer som Karin Törnqvist skapar vi en Göteborgsanda som både medborgarna och kommunen kan dela.

Theo Papaioannou
Tom Heyman
Anna Irving
Stefanos Papaioannou
Carin Sjölander

Se nomineringsbrevet här.

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Vägvalets mål och syfte är att häva beslutet om trängselskatter i Göteborg. Partiets främsta prioritering är frågor avseende infrastruktur men vi kommer även successivt sätta oss in i andra frågor.

Partiet stödjer i övrigt alla förslag som syftar till att förbättra Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun och att tillskapa valfrihet för den enskilde medborgaren.