Skip to main content

Vägvalet tillför 1,5 miljoner kr för gästprofessur för forskning om den demokratiska rättsstaten i stadens budget för 2014

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 13:00 CEST

Granskningskommissionen tionde råd var att inrätta en gästprofessur för forskning om den demokratiska rättsstaten vid den nationella Demokratifonden som nu instiftas i samverkan med Göteborgs universitet. Vägvalet väljer att tillföra de 1,5 miljoner kronor som krävs för detta ändamål redan i stadens budget för 2014.

För att komma tillrätta med de problem som uppdagats krävs drastiska åtgärder och en attitydförändring hos de styrande. Vi kräver att den rödgröna majoriteten ska ta granskningskommissionens kritik på största allvar och verkligen göra något åt de problem som pekats ut. Vi kommer inte att tillåta att detta förblir en rapport som alla andra där inget görs. Därför väljer vi att tillföra de medel som granskningskommissionens efterlyser med omedelbar verkan.

Läs Vägvalets budget här eller i bifogad fil.

Läs granskningskommissionens rapport här.

Presskontakt:

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet 

Tel. 0734-42 45 42 
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se


Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras vilja. Vi vill involvera medborgarna i den framtida politiken och har därför stort fokus på medborgarperspektivet. Målet är att medborgarens inflytande ska stärkas.

Vägvalet strävar efter att viktiga samhällsfunktioner som skola, äldreomsorg och barnomsorg ska vara likvärdiga oavsett var vi bor. Vi verkar även för att frågor avseende trafik, infrastruktur, kultur, miljö, stadsutveckling, företag, bostäder, arbete m.fl. återspeglar medborgarnas önskemål. Vår politik baseras på en god ekonomisk hushållning med medborgarnas skattemedel.

Vägvalet ska med demokratiska metoder driva de frågor som partiet företräder. Vi ska bilda opinion, vinna väljare och i praktisk politik förverkliga idéer enligt vår samhällssyn.