Höjning av avfallstaxan i Vindelns kommun

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 07:30 CET

Den 26 november beslutade Vindelns kommunfullmäktige om en höjning av avfallstaxan i Vindelns kommun. Den främsta orsaken till höjningen är att få full kostnadstäckning för verksamheten i Vindeln.

I Vindeln har det under flera år inte varit några höjningar av avfallstaxan, under 2018 gjordes en höjning av avfallstaxan men med förändrade avtal och ökade transportkostnader behövs även en höjning från årsskiftet 2019.

-Tanken är att Avfallstaxan ska täcka de faktiska kostnader som finns för avfallshantering det vill säga vara självfinansierande. Höjningen av avfallstaxan beror främst på att kostnaderna för transporter och behandling av avfall har ökat, säger Elisabeth Johansson renhållningschef vid Vakin.

Det är mycket som ingår i renhållningsavgifterna.

-Våra kunder får tillgång till avfallskärl, hämtning och behandling av hushållsavfall. Kunderna får även tillgång till återvinningscentralen där våra kunder kan lämna sitt grovavfall berättar Elisabeth Johansson renhållningschef vid Vakin.

För en normalvilla blir exempelvis höjningen 395 kr per år, från 1 585 kr per år till 1 980 kr per år. För fritidshus med gemensam hämtplats blir höjningen 480 kr från 690 kr per säsong till 1 170 kr per säsong. Det vanligaste slamtömnings-abonnemanget höjs med 60 kr från 830 kr per tömning till 890 kr per tömning.

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså att kunna duscha, bada, tvätta, diska och bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenhet bakom att våra kunder har tillgång till ett fantastiskt gott och bra kranvatten och att de kan spola i toaletten utan att vara orolig för miljön. Likaså att det går lätt att sortera avfallet och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt - oavsett om det återanvänds, återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades i Umeå kommun 1 januari 2000 och 1 januari 2016 slogs Vindeln och Umeås VA- och avfallsverksamheter tillsammans i bolaget VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Inom Vakin arbetar 125 personer. 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Läs vidare »

Umeå vattentorn har ljussatts

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2018 11:30 CET

Pressinbjudan: Umeå vattentorn ljussätts

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 12:24 CET

Härmed bjuds press och media in för att bevaka invigningen av Umeå vattentorns nya ljussättning Datum: 2018-11-15 Tid: 18.00 startar invigningen, 17.30-18.00 för intervju av Vakins VD Tomas Blomqvist. Plats: Umeå Vattentorn (Mariehem)

Vakin och Kajiado avancerar internationella samarbetet inom vatten och avfall

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2018 08:00 CET

Vakins webbplats nominerade till Guldhanden

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 13:33 CEST

Klockarbäckens återvinningscentral utökar öppettiderna

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 10:49 CEST

Värdefulla vatten – en spännande upplevelsutställning i Äppellunden vid Rådhustorget

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2018 11:56 CEST

Uppdatering av beslutsunderlag om fastighetsnära insamling

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2018 11:45 CEST

Enligt en ny förordning (SFS 2018:1462) som regeringen beslutade om innan sommaren ska producenterna erbjuda fastighetsnära insamling alltså källsortering nära bostäder istället för vid återvinningsstationer. Efter regeringsbeslutet ska Vakin tillsammans med övriga aktörer i Umeåregionens avfallsråd revidera beslutsunderlaget och för vilket system som ska användas.

-Denna förändring i lagstiftningen gör att vi har valt att göra en paus i arbetet runt byte av kärlsystem tills vi i regionen har analyserat möjligheter och konsekvenser i och med den nya lagstiftningen, säger Elisabeth Johansson renhållningschef för Umeå och Vindelns kommuner.

Vägen fram till ett beslut går via Umeåregionens avfallsråd där vi gemensamt med övriga tar fram en rekommendation till den politiska nivån. Det är i slutändan kommunfullmäktige i kommunerna som tar beslut om vilket system som ska användas i de olika kommunerna.

- Vi ser stora samordningsvinster för både kommunerna och invånarna med att hela Umeåregionen har ett gemensamt system och gör gemensamma upphandlingar. Vi ska komma ihåg att i den nya förordningen är det tydligt att alla kommuner även ska erbjuda separat insamling av matavfall senast 2021 vilket också innebär ett stort arbete i regionen, avslutar Elisabeth Johansson.

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså att kunna duscha, bada, tvätta, diska och bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenhet bakom att våra kunder har tillgång till ett fantastiskt gott och bra kranvatten och att de kan spola i toaletten utan att vara orolig för miljön. Likaså att det går lätt att sortera avfallet och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt - oavsett om det återanvänds, återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades i Umeå kommun 1 januari 2000 och 1 januari 2016 slogs Vindeln och Umeås VA- och avfallsverksamheter tillsammans i bolaget VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Inom Vakin arbetar 125 personer. 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Läs vidare »

Bevattningsförbud för Strycksele och Skivsjö – Vindelns kommun

Pressmeddelanden   •   Jul 17, 2018 11:44 CEST

Tisdagen den 17 juli infördes bevattningsförbud för de som är anslutning till det kommunala dricksvattennätet i samhällena Strycksele och Skivsjö i Vindelns kommun. Bevattningsförbudet gäller tillsvidare.

Det torra vädret har gjort att vattenkonsumtionen har ökat vilket fått till följd att våra produktionsanläggningar har svårt att klara den åtgång på vatten som nu uppstått. I Strycksele är det cirka 90 personer som är anslutna till vattenverket och i Skivsjö cirka 70 personer anslutna.

- En kombination av mycket varmt väder och en under sommaren ökad befolkning kan vara troliga orsaker till ökning av vattenanvändningen, säger Walter Jonasson, Underhållschef vid Vakin. Nu inför vi bevattningsförbud vid dessa orter och kommer att utvärdera nuvarande bevattningsförbud i början av vecka 30.

Den senaste informationen finns på Vakins hemsida. (vakin.se/drift)

Bevattningsförbud innebär att du inte får;

-vattna i trädgården, vattna med vattenkanna är ok.
-tvätta bilen med trädgårdsslang
-fylla din trädgårdspool
-högtryckstvätta stensättningar, fasader eller liknande
-Bevattna fotbolls-/tennisplaner och liknande

Övrigt gäller att vara sparsam med användandet av dricksvattnet att undvika det som inte är nödvändigt ex låta vatten rinna under tandborstning och diskning mm.

Faktaruta – Så sparar du vatten

Diska och tvätta med fulla maskiner
Undvik att diska för hand och att skölja disken under rinnande kran. Vid en disk under rinnande vatten och som pågår i tre minuter slösas 36 liter vatten.

Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola för att få det kallt
Spolar du en stund för att få kallt vatten att dricka? Du kan spara 12 liter om du låter bli att spola en minut för att få kallt vatten.

Stäng av vattnet medan du borstar tänderna
Många borstar tänderna och låter kranen stå på under tiden. Stänger du av kranen under de tre minuterna du borstar sparas 36 liter vatten. Borstar du tänderna på detta sätt två gånger varje dag sparas 72 liter.

Duscha kortare
Om du minskar duschtiden med 5 minuter kan du spara 60 liter.

En familj som duschar 20 minuter om dagen med ett gammalt duschmunstycke gör av med 12 liter/min. Med ett snålspolande duschmunstycke minskar förbrukningen till 7 liter/minut, vilket också minskar kostnaden per år för varje hushåll.

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså att kunna duscha, bada, tvätta, diska och bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenhet bakom att våra kunder har tillgång till ett fantastiskt gott och bra kranvatten och att de kan spola i toaletten utan att vara orolig för miljön. Likaså att det går lätt att sortera avfallet och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt - oavsett om det återanvänds, återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades i Umeå kommun 1 januari 2000 och 1 januari 2016 slogs Vindeln och Umeås VA- och avfallsverksamheter tillsammans i bolaget VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Inom Vakin arbetar 125 personer. 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Tisdagen den 17 juli infördes bevattningsförbud för de som är anslutning till det kommunala dricksvattennätet i samhällena Strycksele och Skivsjö i Vindelns kommun. Bevattningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs vidare »

Vakin satsar på ekofitness – välkommen att träna med oss!

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 10:02 CEST

Kontaktpersoner 11 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • Press/media, webb
  • joazhambn.tjsjhqodsuinis@vheakyjinwi.syoezw
  • 0705439662

Om Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså att kunna duscha, bada, tvätta, diska och bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenhet bakom att våra kunder har tillgång till ett fantastiskt gott och bra kranvatten och att de kan spola i toaletten utan att vara orolig för miljön. Likaså att det går lätt att sortera avfallet och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt - oavsett om det återanvänds, återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades i Umeå kommun 1 januari 2000 och 1 januari 2016 slogs Vindeln och Umeås VA- och avfallsverksamheter tillsammans i bolaget VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Inom Vakin arbetar 125 personer. 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.
Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.