Jaa1h9k3c7vldnjx8sd9
Umfhg6emhealii0bsrqn Q9mtz6p5uh3glhozwhap

Vakins skolinformation firar 10 år

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2018 07:55 CEST

Xyrggafleyu9uahmlrly
Q9mtz6p5uh3glhozwhap

Vakin kranmärker hiphopfestivalen Mästerbotten

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 11:00 CEST

Endbpwrazqahyazztguf
Umfhg6emhealii0bsrqn Eo557nnqhezjhwkrodgq

Vakin påbörjar bygget av överföringsledning mellan Täfteå och Innertavle

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 09:14 CEST

Den 23 april började bygget med Vakins nya överföringsledning mellan Täfteå och Innertavle. Bygget av både dricksvatten- och avloppsledning har föregåtts av ett omfattande förberedelsearbeten sedan 2012. Arbetet beräknas klart vid årsskiftet. Under 2019 kommer arbete med markåterställning pågå.

Yeewkbghxjazm7f0cuxz
Umfhg6emhealii0bsrqn

Vakin bjuder in till pressträff vid Täfteå avloppsreningsverk

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 07:37 CET

Efter branden vid Täfteå reningsverk den 3 mars uttalade Vakin en tydlig målbild: Grovrening inom två veckor och kemisk rening inom tre veckor. Utifrån detta mål vill vi på Vakin, 20 dygn efter branden, bjuda in till pressträff.

Wfwkgsppj2fw5wyjk4ro
Umfhg6emhealii0bsrqn Eo557nnqhezjhwkrodgq

Slambilar transporterar avloppsvatten till Umeå avloppsreningsverk

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 11:14 CET

Umedwxg8hadevj93uxj0
Umfhg6emhealii0bsrqn Eo557nnqhezjhwkrodgq

Åtgärder efter branden vid Täfteå avloppsreningsverk

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 14:59 CET

Media no image
Umfhg6emhealii0bsrqn Eo557nnqhezjhwkrodgq

Täfteå avloppsreningsverk har brunnit ned

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2018 12:40 CET

Avloppsreningsverket i Täfteå har brunnit ned till grunden, endast materiella skador är konstaterade och orsaken till branden är ej fastställd. Arbetet med att kartlägga skadorna pågår.

Personal från Vakin kommer att arbeta med att utreda och fastställa skadorna på befintlig infrastruktur i Täfteå. Efter att detta är klarlagt kommer olika handlingsalternativ att tas fram.

-Tills vi har undersökt möjligheterna till alternativa lösningar kommer avloppsvattnet att gå orenat ut i Täfteå fjärden. Därför uppmanar vi boende i Täfteå att använda avloppet sparsamt säger Robert Hansson VA-Chef vid Vakin.

Det fortsatta arbetet görs i nära samarbete med olika samhällsaktörer, bland annat med Miljö och hälsoskydd vid Umeå kommun för att minimera miljökonsekvenserna.

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså att kunna duscha, bada, tvätta, diska och bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenhet bakom att våra kunder har tillgång till ett fantastiskt gott och bra kranvatten och att de kan spola i toaletten utan att vara orolig för miljön. Likaså att det går lätt att sortera avfallet och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt - oavsett om det återanvänds, återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades i Umeå kommun 1 januari 2000 och 1 januari 2016 slogs Vindeln och Umeås VA- och avfallsverksamheter tillsammans i bolaget VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Inom Vakin arbetar 125 personer. 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Läs vidare »
Bywml07b2ccop6wxq6h0
Umfhg6emhealii0bsrqn Eo557nnqhezjhwkrodgq

Reningsverket i Täfteå stängs

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 07:55 CET

Under våren 2018 påbörjas arbetet med att stänga avloppsreningsverket i Täfteå. Avloppsvattnet från Täfteå kommer i framtiden att pumpas från Täfteå till Umeå Avloppsreningsverk. Reningsverket beräknas stängas ned under 2021.

Media no image
Umfhg6emhealii0bsrqn

Ny avfallstaxa i Vindelns kommun

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 16:45 CET


Den 27 november togs beslut i Vindelns kommunfullmäktige om förändrade avfallstaxa från 2018-01-01. För avfall är detta första höjningen för sophämtning sedan 2008.

För första gången sedan 2008 höjs kostnaden för sophämtning i Vindelns kommun. Totalt är höjningen 116 kronor per år för en normal villa i Vindeln. Även taxan för 2019 ser ut att höjas i motsvarande omfattning. För enskilda avlopp höjs både grundavgiften och hämtningsavgiften. Totalt rör sig denna höjning om cirka 30 kronor per tömning.

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså att kunna duscha, bada, tvätta, diska och bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenhet bakom att våra kunder har tillgång till ett fantastiskt gott och bra kranvatten och att de kan spola i toaletten utan att vara orolig för miljön. Likaså att det går lätt att sortera avfallet och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt - oavsett om det återanvänds, återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades i Umeå kommun 1 januari 2000 och 1 januari 2016 slogs Vindeln och Umeås VA- och avfallsverksamheter tillsammans i bolaget VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Inom Vakin arbetar 125 personer. 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Läs vidare »
H85krcn5uyndfd9i8d9e
Umfhg6emhealii0bsrqn Eo557nnqhezjhwkrodgq

Hushållspapper är vanligaste ”fultorkningen” - Skräp motsvarande cirka 200 ton spolas ned i Umeå och Vindelns kommun.

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 08:00 CET

​Den 19 november är FN:s världstoalettdag, vars syfte är att uppmärksamma sanitetsfrågor runt om i världen. I Sverige har vi tillgång till både toaletter och rent vatten. Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten, en undersökning som Svenskt Vatten beställt. av YouGov.

Kontaktpersoner 11 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • Press/media, webb
  • jovpsyrchaxkn.sjodinlrhh@vaxlqjaesakmzrxinmw.suguaznultdgle
  • 0705439662

Om Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså att kunna duscha, bada, tvätta, diska och bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenhet bakom att våra kunder har tillgång till ett fantastiskt gott och bra kranvatten och att de kan spola i toaletten utan att vara orolig för miljön. Likaså att det går lätt att sortera avfallet och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt - oavsett om det återanvänds, återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades i Umeå kommun 1 januari 2000 och 1 januari 2016 slogs Vindeln och Umeås VA- och avfallsverksamheter tillsammans i bolaget VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Inom Vakin arbetar 125 personer. 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.
Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.