Bywml07b2ccop6wxq6h0
Eo557nnqhezjhwkrodgq Umfhg6emhealii0bsrqn

Reningsverket i Täfteå stängs

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 07:55 CET

Under våren 2018 påbörjas arbetet med att stänga avloppsreningsverket i Täfteå. Avloppsvattnet från Täfteå kommer i framtiden att pumpas från Täfteå till Umeå Avloppsreningsverk. Reningsverket beräknas stängas ned under 2021.

Media no image
Umfhg6emhealii0bsrqn

Ny avfallstaxa i Vindelns kommun

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 16:45 CET


Den 27 november togs beslut i Vindelns kommunfullmäktige om förändrade avfallstaxa från 2018-01-01. För avfall är detta första höjningen för sophämtning sedan 2008.

För första gången sedan 2008 höjs kostnaden för sophämtning i Vindelns kommun. Totalt är höjningen 116 kronor per år för en normal villa i Vindeln. Även taxan för 2019 ser ut att höjas i motsvarande omfattning. För enskilda avlopp höjs både grundavgiften och hämtningsavgiften. Totalt rör sig denna höjning om cirka 30 kronor per tömning.

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså att kunna duscha, bada, tvätta, diska och bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenhet bakom att våra kunder har tillgång till ett fantastiskt gott och bra kranvatten och att de kan spola i toaletten utan att vara orolig för miljön. Likaså att det går lätt att sortera avfallet och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt - oavsett om det återanvänds, återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades i Umeå kommun 1 januari 2000 och 1 januari 2016 slogs Vindeln och Umeås VA- och avfallsverksamheter tillsammans i bolaget VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Inom Vakin arbetar 125 personer. 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Läs vidare »
H85krcn5uyndfd9i8d9e
Eo557nnqhezjhwkrodgq Umfhg6emhealii0bsrqn

Hushållspapper är vanligaste ”fultorkningen” - Skräp motsvarande cirka 200 ton spolas ned i Umeå och Vindelns kommun.

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 08:00 CET

​Den 19 november är FN:s världstoalettdag, vars syfte är att uppmärksamma sanitetsfrågor runt om i världen. I Sverige har vi tillgång till både toaletter och rent vatten. Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten, en undersökning som Svenskt Vatten beställt. av YouGov.

Hw166m5fghxotamtnudn
Umfhg6emhealii0bsrqn

Nytt avfallsinsamlingssystem för villaägare i Umeå och Vindelns kommuner

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2017 10:54 CEST

K48dvvrulxwrwoetztwg
Umfhg6emhealii0bsrqn Q9mtz6p5uh3glhozwhap

Vakin gör världsrekordförsök på Umeå Smakfestival – och du kan vara med!

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2017 07:40 CEST

Cb7oqvdyj9yp8ba482pa
Umfhg6emhealii0bsrqn Q9mtz6p5uh3glhozwhap

Vakin sätter dricksvattnet i fokus på Umeå Smakfestival

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2017 07:45 CEST

Dnjemahp9rplj5n2d4rd

Skydd av Umeås livsviktiga grundvatten

Pressmeddelanden   •   Jul 21, 2017 11:25 CEST

Efter en lång process för att fastställa skyddsområde för Umeås vattentäkt, grundvattnet i Vindelälvsåsen, togs beslut våren 2016. Ett år senare gäller så de nya reglerna för alla verksamheter inom området, nya som gamla. Information har skickats ut till alla boende för ökad kännedom om bl a hur olika kemiska produkter ska hanteras inom skyddsområdet.

Ecxq3pciek6x4hc2ruyj
Umfhg6emhealii0bsrqn Q9mtz6p5uh3glhozwhap

Ny VA-Chef hos Vakin

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2017 08:53 CEST

​Patrik Kjellgren blir ny chef för vatten- och avloppsavdelningen inom Vakin och kommer att arbeta med att möta morgondagens behov av hållbar samhällsutveckling i vår region. Patrik kommer närmast från Tyréns där han var affärsområdeschef inom mark och anläggning.

Xyihtvyd3ovkm9um28t7

Mångfald tryggar framtidens kompetens

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 16:54 CEST

Genom att bredda rekryteringsbasen finns det flera sätt att hitta rätt kompetens. Vakin har sedan flera år tillbaka tagit emot praktikanter som behöver komma in på arbetsmarknaden. – Om man bara visste hur mycket mer det ger tillbaka så tror jag att fler hade arbetat med det här, säger vår HR-chef, Ingrid Undén Lindehell.

Media no image
Umfhg6emhealii0bsrqn

Årets mest besöksintensiva helg på återvinningscentralerna i Umeå

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 08:00 CEST

Under Kristi Himmelsfärdshelgen brukar det statistiskt sett vara en av de mest besökta dagarna på Umeås återvinningscentraler. En sval maj har även gjort att många sommarstugeägare eller villaägare kanske inte riktigt kommit igång med vårstädningarna. Utifrån detta förväntas det bli extra många besökare på återvinningscentralerna.

Under 2016 kom det mer än en bil var 15:e sekund under Kristi himmelsfärdshelgen till Gimonäs återvinningscentral, På klockarbäcken var det något lugnare med ca 1 bil per minut.

Vakin har några tips för att förenkla besöket på Återvinningscentralerna:

  • 1.Sortera hemma. Lägg virke för sig, löv för sig och farligt avfall för sig själv.
  • 2.Har ni sådant som ska packas i säck, lägg det i genomskinliga säckar
  • 3.Ta det lugnt när ni är på plats, tänk på att alla inte är så vana att backa eller köra med släpvagn.

Det kanske viktigaste tipset, är ni osäkra på hur något ska sorteras, fråga personalen på plats.

Behöver ni verkligen åka till Återvinningscentralen?

En viktig fråga att ställa sig själv, behöver jag verkligen slänga? Kan det vara så att det kanske kan säljas eller skänkas bort istället? Eller kanske bygga en hylla till förrådet av de där brädplankorna? Både på Gimonäs och Klockarbäckens återvinningscentral finns det ett återbrukshus där det går att lämna saker som inte behöver kastas.

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså att kunna duscha, bada, tvätta, diska och bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenhet bakom att våra kunder har tillgång till ett fantastiskt gott och bra kranvatten och att de kan spola i toaletten utan att vara orolig för miljön. Likaså att det går lätt att sortera avfallet och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt - oavsett om det återanvänds, återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades i Umeå kommun 1 januari 2000 och 1 januari 2016 slogs Vindeln och Umeås VA- och avfallsverksamheter tillsammans i bolaget VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Inom Vakin arbetar 125 personer. 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Under Kristi Himmelsfärdshelgen brukar det statistiskt sett vara en av de mest besökta dagarna på Umeås återvinningscentraler. Under 2016 kom det mer än en bil var 15:e sekund under Kristi himmelsfärdshelgen till Gimonäs återvinningscentral, På klockarbäcken var det något lugnare med ca 1 bil per minut. Här finns några tips som förenklar besöket på återvinningscentralerna.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 12 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • Press/media, webb
  • johafzn.gkebkpnxsjodin@vsdfkwjfhefakfrqjvvowinbt.sfbwwhwsee
  • 0705439662

Om Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså att kunna duscha, bada, tvätta, diska och bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenhet bakom att våra kunder har tillgång till ett fantastiskt gott och bra kranvatten och att de kan spola i toaletten utan att vara orolig för miljön. Likaså att det går lätt att sortera avfallet och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt - oavsett om det återanvänds, återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades i Umeå kommun 1 januari 2000 och 1 januari 2016 slogs Vindeln och Umeås VA- och avfallsverksamheter tillsammans i bolaget VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Inom Vakin arbetar 125 personer. 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.
Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.