Mlj8vwizdfe4kbcynlam

5000 kr till Norsjöungdomar för film på tema laga, låna eller återanvänd

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2017 13:00 CEST

En filmtävling i Västerbotten, med syfte att inspirera med hållbara tips, på tema laga, låna eller återanvänd, har nu avgjorts. Vinnare blev filmen ”Miljönär” av Lovisa Holmgren och Alma Berg från Norsjö, som tog hem priset på 5 000 kr. Juryns ansåg att filmen är rätt i tiden med charm och klassikt komiska grepp. Förhoppningsvis kommer fler att inspirera fler att bli Miljönärer.

W9zdmrqidtqq11utztpy
Umfhg6emhealii0bsrqn Luwhyilxzegbeebsnuxi

Vakin blir Sveriges första VA- och Avfallsbolag som ansluts till ISO 26000

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2017 07:55 CET

Qhlqvq1t2uelz9yj0lxb

Kortfilmstävling – tema laga, låna eller återanvänd

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2017 15:24 CET

​Samrådsgrupp Avfall i Västerbotten har startat en tävling för alla i åldern 13-30 år som bor i Västerbotten. Vinnaren får, förutom äran, 5000 kr. Det eftersöks smarta, kluriga, spännande, roliga, enkla eller svåra kortfilmer på temat ”Laga, låna eller återanvänd – bli en Miljönär”. Helt enkelt tips om hur vi kan göra vår planet till ett mer hållbart ställe!

T6cttwvuaxzcbmcqv405

Vakin och Kajiado i Kenya samarbetar för hållbar vatten- och avfallshantering

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2017 08:11 CET

Minskad miljöförstöring, ökad jämställdhet och stärkta demokratiprocesser är målsättningarna i Vakins nya treåriga projekt med Kajiado County i Kenya. Projektet, finansierat av Sida/ICLD*, har en totalbudget på ca 2,4 MSEK och ska möjliggöra kunskapsdelning och spridning av administrativa och tekniska lösningar för en bättre hantering av vattenresurser och avfall.

Media no image
Umfhg6emhealii0bsrqn Luwhyilxzegbeebsnuxi

Vattenfrågan i fokus

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2016 07:55 CET

Statens Dricksvattenutredningen från april 2016, pekar ut klimatförändringar som den största anledningen till att dricksvattnet riskerar att försämras. Den 20 december har Vakin tillsammans med svenskt vatten bjudit in politiker, tjänstemän, intresseföreningar forskare och företagare från Umeå regionen till ett samtal om våra viktiga vattenfrågor, ett samtal där även vattenabassadören och fotografen Mattias Klum medverkar.

Nu står vi inför en rad stora förändringar som alla påverkar dricksvattenförsörjningen: klimatförändringar. Där till exempel ökad nederbörd medför nya risker, en åldrande vatteninfrastruktur som kräver stora investeringar, och samhällsomvandlingar med en minskad befolkning i landsbygden. Där avsaknad av ekonomisk bärkraft för underhåll av anläggningar och ledningsnät tillsammans med kompetensbrist utgör en svårknäckt nöt.

– Vi vill öka kunskapen och medvetenheten om vattenfrågorna och påbörja ett samtal med olika intressegrupper om hur vi alla kan arbeta tillsammans med en sådan viktig fråga. Med Mattias Klum på plats får vi också det globala perspektivet och en möjlighet att lyfta blicken, säger Tomas Blomqvist VD vid Vakin

Försämrat dricksvatten?

Om inget görs riskerar dricksvattnet att försämras i både stad och på landsbygd.

– Att hantera utmaningarna var och en på sitt håll är omöjligt. Vi som dagligen arbetar med vattenfrågorna menar därför att det krävs en stärkt samverkan på lokal, regional och nationell nivå tvärs över discipliner och funktioner. Denna typ av rundabordssamtal är ett sätt att hitta nya samarbetsvägar, avslutar Tomas Blomqvist.

Media inbjuds att efter samtalen träffa Tomas Blomqvist, VD på Vakin och Mattias Klum.

Datum: 2016-12-20

Tid: 14.00

Plats: Vakins huvudkontor, Övägen 37 Umeå.

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså att kunna duscha, bada, tvätta, diska och bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenhet bakom att våra kunder har tillgång till ett fantastiskt gott och bra kranvatten och att de kan spola i toaletten utan att vara orolig för miljön. Likaså att det går lätt att sortera avfallet och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt - oavsett om det återanvänds, återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades i Umeå kommun 1 januari 2000 och 1 januari 2016 slogs Vindeln och Umeås VA- och avfallsverksamheter tillsammans i bolaget VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Inom Vakin arbetar 125 personer. 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Läs vidare »
Wjepdfuq4kznf8d9jcbh
Umfhg6emhealii0bsrqn

Vakin inför ny avfallstaxa från 1 januari 2017

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 14:21 CET

Eeptvt9q1iivaqyot0lr
Umfhg6emhealii0bsrqn Cfcl7znwxijemespj4qi

Vakin beviljas projektpengar av Vinnova

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2016 11:46 CEST

Vakin har beviljats projektpengar av Vinnova för en förstudie inom området ”Virtuell VA-Kompetens i Norr”. Totalt har förstudien beviljats 388 800 kr. Målet med studien är att undersöka tekniska och virtuella lösningar för att säkerställa en fungerande vatten- och avloppsverksamhet i Västerbotten.

Rywmunnefwpc1zexqbbr
Umfhg6emhealii0bsrqn

Norrlands första Pantamera Express till Gimonäs ÅVC

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2016 09:01 CEST

Returpack/Pantamera har tagit fram en helt ny typ av pantautomat som ska underlätta för den som vill panta mycket på en gång. På Lördag tas den nya storpantarautomaten Pantamera Express i drift på Gimonäs Återvinningscentral.

Media no image
Umfhg6emhealii0bsrqn

Vakin anordnar seminarium i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2016 11:22 CEST

Under rubriken ”God vattenkvalité och hållbar livsmiljö i hela Sverige? Dags att ta kompetenssäkringen på allvar” anordnar Vakin tillsammans med branschorganisationen Svenskt Vatten ett seminarium i Almedalen. Seminariet äger rum tisdagen den 5 juni mellan klockan 14.00 – 15.00, i Trädgården, mellangatan 1 Visby.

Åldrande vatten- och avloppssystem i både stad och på landsbygd, ställer höga krav på rätt underhållsåtgärder. Samtidigt har olika delar av Sverige väsensskilda förutsättningar, både vad gäller behov och kompetens. Vad krävs för att kunna erbjuda en hållbar samhällsservice – i hela Sverige?

– Vi kommer att dela Vakins vision om nya arbetssätt och ger exempel på hur vi inspirerats av underhållsarbetet inom industrin: systematiskt och processorienterat istället för dyra brandsläckningsåtgärder, berättar Anna-Lena Fomin, kund- och kommunikationschef.

Nu är det hög tid att vi adresserar VA-branschens behov av kompetenssäkring och
kompetensspridning, och olika regionala skillnader om möjligheter som finns.
– Det är otroligt viktigt att de speciella förutsättningar som finns för oss boende i Norrland lyfts på en nationell arena där vi kan vara med och påverka debatten, avslutar Anna-Lena Fomin.

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså att kunna duscha, bada, tvätta, diska och bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenhet bakom att våra kunder har tillgång till ett fantastiskt gott och bra kranvatten och att de kan spola i toaletten utan att vara orolig för miljön. Likaså att det går lätt att sortera avfallet och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt - oavsett om det återanvänds, återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades i Umeå kommun 1 januari 2000 och 1 januari 2016 slogs Vindeln och Umeås VA- och avfallsverksamheter tillsammans i bolaget VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Inom Vakin arbetar 125 personer. 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Under rubriken ”God vattenkvalité och hållbar livsmiljö i hela Sverige? Dags att ta kompetenssäkringen på allvar” anordnar Vakin tillsammans med branschorganisationen Svenskt Vatten ett seminarium i Almedalen. Seminariet äger rum tisdagen den 5 juni mellan klockan 14.00 – 15.00, i Trädgården, mellangatan 1 Visby.

Läs vidare »
Media no image
Umfhg6emhealii0bsrqn

Tillfälligt ändrad behandling av matavfallet i Umeå kommun

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2016 07:30 CEST

Matavfallet som samlas in i de bruna kärlen går normalt till behandling i Skellefteå för att bli biogas (fordonsgas) och näringsrik rötrest. Biogasanläggningen ska nu underhållas och byggas om. Från och med i måndags, 27 juni, tas matavfallet från Umeå kommun omhand på ett annat sätt.

Medan Tuvans biogasanläggning i Skellefteå underhålls och byggs om kommer vårt matavfall att tas till en annan anläggning. Vårt matavfall kommer att transporteras till en anläggning mellan Luleå och Boden.
– Istället för att bli biogas och näringsrik rötrest kommer det att komposteras och bli jord. Denna förändring beräknas gälla i åtta månader innan matavfallet åter kan gå till rötning säger Helena Johansson, sektionschef hushållsavfall vid Vakin.

Att göra jord av matavfallet är inte en lika stor miljövinst som att göra biogas. Men en större vinst än att skicka det till förbränning. 

Pengar rakt ned i soporna
Ungefär var femte påse mat vi köper hamnar i soporna för att vi inte tar hand om råvarorna, eller äter upp dem tillräckligt fort. Ett matsvinn till ingen nytta, framför allt av grönsaker och bröd. 

– Omräknat i pengar slänger ett svenskt hushåll mat för ca 6 500 kronor per år. Eftersom jordens resurser är begränsade är det viktigt att hushålla med dem på ett hållbart sätt, och vi slänger en miljon ton mat om året i Sverige, helt i onödan. Att göra biogas och biogödsel av matavfall är väldigt bra men att minska matsvinnet är ännu bättre både för plånboken och för vår miljö, avslutar Helena Johansson.

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså att kunna duscha, bada, tvätta, diska och bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenhet bakom att våra kunder har tillgång till ett fantastiskt gott och bra kranvatten och att de kan spola i toaletten utan att vara orolig för miljön. Likaså att det går lätt att sortera avfallet och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt - oavsett om det återanvänds, återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades i Umeå kommun 1 januari 2000 och 1 januari 2016 slogs Vindeln och Umeås VA- och avfallsverksamheter tillsammans i bolaget VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Inom Vakin arbetar 125 personer. 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

​Matavfallet som samlas in i de bruna kärlen går normalt till behandling i Skellefteå för att bli biogas (fordonsgas) och näringsrik rötrest. Biogasanläggningen ska nu underhållas och byggas om. Från och med i måndags, 27 juni, tas matavfallet från Umeå kommun omhand på ett annat sätt.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • johan.sjodin@vakin.se
  • 0705439662

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • simone.andersson@vakin.se
  • 090-16 13 83
  • 0730-22 88 50

Om Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB

Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare – den att ha rent vatten, bra avloppsrening och effektiv avfallshantering.

I ett modernt samhälle är det självklart att ha tillgång till friskt dricksvatten i kranarna. Likaså att kunna duscha, bada, tvätta, diska och bli av med sitt avfall på ett enkelt sätt. I själva verket ligger hårt arbete, stor kompetens och många års erfarenhet bakom att våra kunder har tillgång till ett fantastiskt gott och bra kranvatten och att de kan spola i toaletten utan att vara orolig för miljön. Likaså att det går lätt att sortera avfallet och vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt - oavsett om det återanvänds, återvinns, går till energiutvinning eller deponeras.

Vår uppgift är alltså att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Bolaget bildades i Umeå kommun 1 januari 2000 och 1 januari 2016 slogs Vindeln och Umeås VA- och avfallsverksamheter tillsammans i bolaget VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Inom Vakin arbetar 125 personer. 2014 var omsättningen 284 miljoner kronor. Verksamheten är taxefinansierad och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadsprincipen.

Vakin ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommun.
Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.