Skip to main content

LinköpingsBo2016 lanserar ny webb för dialog och delaktighet

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 16:11 CET

Dialog och delaktighet är i fokus i planeringen och genomförandet av Linköpings nya stadsdel som ska ligga i Västra Valla. LinköpingsBo2016 ska utveckla stadsdelen, vars första etapp visas upp i ett bo- och samhällsexpo sommaren 2016.  Idéer och kreativa lösningar om hur Västra Valla och Linköping kan utvecklas samlas nu upp med hjälp av en helt ny funktion på www.linkopingsbo2016.se.

Västra Valla, intill Campusområdet, är tänkt ska bebyggas av olika slags bostäder, förskolor, verksamheter, kultur samt service och handel. Det här sker i samarbete mellan Linköpings kommun, Linköpings universitet och stadens byggherrar. Men området ska också utvecklas med hjälp av idéer från linköpingsbor, idéer som bland annat samlas in via en smart funktion på projektets webbsida.

– Webben är en av flera kanaler som vi arbetar aktivt med för att föra en kontinuerlig dialog kring utvecklingen av det här området och av bo- och samhällsexpo 2016, säger Jonas Sjölin, projektledare för LinköpingsBo2016. Det här är en unik möjlighet att komma till tals och delta aktivt i utvecklingen av en ny stadsdel.

Att arbeta tillsammans med invånare och andra intressenter på flera parallella arenor räknar Jonas med kommer att ligga till grund för hur man inom kommunen även i fortsättningen kommer arbeta med stadsutveckling. Målet är att LinköpingsBo2016 ska bidra till nya arbetssätt för all samhällsbyggnad i hela Sverige.

– LinköpingsBo2016 skapar flera mötesplatser för att ge utrymme för dialog och delaktighet i den här processen, säger Jonas Sjölin. Webben och sociala media i kombination med verkliga möten och andra evenemang under tiden fram till bo- och samhällsexpo sommaren 2016 är ett nytt sätt att arbeta med samhällsbyggnad, det har inte gjorts på det här sättet i Sverige förut.  

Tanken är också att idéer till evenemang, utställningar och seminarier kommer att kunna plockas från idéforumet på webben. Idéer ska tas tillvara och förvaltas. Och var kan det bättre göras än i Linköping, där idéer, som bekant, blir verklighet?

Linköping skapar med LinköpingsBo2016 en plats för möten, seminarier och evenemang med fokus på samverkan, dialog och delaktighet med medborgare och andra intressentgrupper. Målet med LinköpingsBo2016 är att skapa förutsättningar för Linköping att utvecklas till en attraktiv stad att bo och etablera sig i.

LinköpingsBo2016 är ett samhällsbyggnadsprojekt som ska resultera i en helt ny stadsdel vars första etapp ska stå klar sommaren 2016. Det är också namnet på det bo- och samhällsexpo som går av stapeln när första etappen är klar. Under resans gång kommer LinköpingsBo2016 att vara en plattform för en mängd viktiga, inspirerande och framåtblickande möten, seminarier, workshops och utställningar. Dialog och delaktighet är i fokus under hela arbetet fram till 2016.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy