Skip to main content

​Nya stadsdelen Kristineberg medverkar i Citylab Action

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2017 14:53 CET

Under 2016 har vi tagit fram ett miljöprogram som syftar till att den nya stadsdelen Kristineberg ska bli en föregångare i Vallentuna när det kommer till miljö och hållbarhet. Kristinebergs medverkan i Citylab Action är ytterligare ett steg i den riktningen.

Citylab är en ny svensk plattform för hållbar stadsutveckling som ägs av Sweden Green Building Council. Genom Citylab samarbetar stadsutvecklingsprojekt i hela Sverige med varandra och med ledande experter för att öka kunskapen om hållbar stadsutveckling. Citylab ger förutsättningar för en engagerande, inkluderande och effektiv process. Syftet är även att säkerställa att hållbarhet tas med i projektens alla faser.

Genom sin medverkan i Citylab kommer kommunen att kunna utveckla det miljöprogram som tagits fram för Kristineberg och lösa viktiga kvarstående frågor. Arbetet inom Citylab kommer att engagera hela projektorganisationen och därmed möjligöra att kunskap sprids till alla som berörs av samhällsbyggnadsprocessen.

- Det är glädjande att vi med hjälp av Citylab får möjlighet att lyfta hållbarhetsarbetet ytterligare en nivå från det brett förankrade miljöprogrammet, säger Christina Holmström, miljöplanerare Vallentuna kommun.

Vallentuna är en attraktiv kommun för bostadsutveckling. Kristineberg i södra Vallentuna blir en helt ny stadsdel och planeras för cirka 2000 bostäder, stadsdelscentrum, skolor och förskolor. Området angränsar till värdefulla natur- och rekreationsområden och därför har miljöaspekter varit ett naturligt och viktigt inslag från början. Strax innan årsskiftet avgjordes markanvisningstävlingen för den första etappen i Kristineberg och arbete med detaljplaner för etapp ett och två (av fem) slutförs under 2017.

Vallentuna kommun är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm och har drygt 32 500 invånare. Inflyttningstakten är hög och kommunen utvecklas snabbt.

Vallentunas vision: "Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion."

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy