Skip to main content

Pressinbjudan: Vallentuna växer - Information om kommande planering och markanvisning

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 09:26 CEST

Vallentuna växer - Information om kommande planering och markanvisning

Markanvisning innebär en överenskommelse mellan kommun och exploatör, där exploatören får ensamrätt att förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett, till viss del kommunägt, markområde för bebyggande. Överenskommelsen gäller under en begränsad tid och under givna villkor.

Genom en markanvisningsinbjudan kan ett flertal intressenter höra av sig med anbudsförslag för angiven mark. Information om hur tilldelningen av kommunens mark sker finns beskrivet i riktlinjer, se pdf-fil i högermenyn.

Vallentuna kommuns ambition är att skapa en variation i bostadsbyggandet och främja god konkurrens mellan olika aktörer på marknaden.

Vallentuna växer - Information om kommande planering och markanvisning

Vallentuna är bland de snabbast växande kommunerna i landet och bidrar aktivt till den växande och hållbara storstadsregionen. Som en del i visionen för framtiden bjuder vi nu in till ett seminarium på temat "Vallentuna växer", om kommande planering och markanvisning i Vallentuna kommun.

Datum och tid: Måndag den 30 maj kl. 08.30–10.30, dagen inleds med fika programmet startar kl. 9.00
Plats: Kulturrummet i Vallentuna Kulturhus, Allévägen 1

Vallentuna kommun är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm och har drygt 32 000 invånare. Inflyttningstakten är hög och kommunen utvecklas snabbt.

Vallentunas vision: "Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion."

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy