This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Illustration på det kommande kvarteret
Illustration på det kommande kvarteret

Pressmeddelande -

Vi välkomnar Credentia till Vallentuna kommun

Vi välkomnar Credentia AB som är ny delägare i Bällstaudde Bostadsutveckling AB som genom markanvisningen på Gärdesvägen är en viktig del i utvecklingen av Centrala Vallentuna.

- Det är glädjande att Credentia, som tidigare haft stor verksamhet i andra Roslagskommuner väljer att göra en satsning och vill vara del i utvecklingen av centrala Vallentuna, säger Parisa Liljestrand, Kommunstyrelsens ordförande.

Projektet Gärdesvägen är en del i kommunens satsning på bostadsbyggande och näringslivsverksamhet. Vallentuna fortsätter att växa och utvecklar området kring Vallentuna station till en kärna med starka småstadskvaliteter. I ett entréläge till centrum kommer cirka 100 bostäder i form av flerbostadshus att byggas längs Gärdesvägen och Centralvägen. Byggaktören utsågs genom en tävling där kriterierna Miljömässig hållbarhet, Social Hållbarhet, Ekonomisk hållbarhet, Arkitektoniskt kvalitet samspel med omgivningen samt erbjudet markpris/BTA utgjorde utvärderingsgrund. Det kommer att bli både nya bostadsrätter och hyresrätter.

I samband med utbyggnaden av bostäderna kommer trottoaren att breddas och ett mindre torg byggas i korsningen Centralvägen/Gärdesvägen.

Läs mer om utvecklingen av centrala Vallentuna på www.vallentuna.se/centralavallentuna

Ämnen

Regioner


Vallentuna kommun är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm och har cirka 33 000 invånare. Inflyttningstakten är hög och kommunen utvecklas snabbt.

Vallentunas vision: "Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer".

Presskontakt