Skip to main content

​Våga vinna vidare Vara!

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2017 10:00 CEST

Vara Konserthus

Vara kommun har nyligen utsetts till årets superkommun av Dagens Samhälle i konkurrens med alla Sveriges landsbygdskommuner, där de två övriga nominerade var Båstad och Åre. Juryns motivering fokuserar på Varas konsekventa och breda satsning på kultur som tillväxtfaktor och specifikt den vågade satsningen för dryga 20 år sedan på Vara Konserthus som burit frukt till nytta för såväl lokalbefolkningen och det lokala näringslivet liksom hela Skaraborg med omnejd!

Som kommuninnevånare, näringslivsrepresentant och stolt styrelseledamot i dagens Vara Konserthus vill jag uttrycka min beundran och tacksamhet för att kommunledningen då vågade sticka ut hakan och satsa på kulturen som framgångsfaktor för tillväxt! Nu vet vi att den negativa trenden där hälften av alla landets kommuner ej växer, vänts i Vara: Befolkningsunderlaget ökar både genom inflyttning samtidigt som ungdomar i högre utsträckning stannar kvar eller återvänder då det är dags att bilda familj. Nybyggnationen har tagit ordentlig fart. Fastighetspriserna har senaste året ökat med 15 procent enligt färsk statistik från Länsförsäkringar Skaraborg, där ett av huvudargumenten är kultursatsningarna i allmänhet och att Vara Konserthus finns i synnerhet. Etablering av nya företag prioriterar bygder som likt Vara satsar på hög livskvalitet och kultur i jakten på kompetenta medarbetare. Sist men inte minst ökar söktrycket till gymnasieskolan igen!

Allt detta stöder färsk EU-forskning som visar att för varje insatt krona på kultur, får man cirka tre kronor tillbaka långsiktigt. Kultur är kul och blir även kulor!

Kultur betyder enligt Wikipedia odling och bildning. Detta passar Varaslätten ”mellan himmel och havre” utmärkt, mitt i Svea Rikes vagga. Kombinationen av Vara Konserthus och det bildningskluster med fokus på estetiska ämnen som nu växer fram i kvarteret Sprinten ger utmärkta förutsättningar att vidareutveckla Varas unikitet. Ett nytt vågat helhetsbeslut av dagens kommunledning och till slut fullmäktige blir en god investering i kultur som tillväxtfaktor som ger nya skattekronor och arbetstillfällen i framtiden. En komplettering med mer övernattnings- och konferensmöjligheter i kvarteret står även på önskelistan för att göra satsningen komplett. 2016 var 125 000 personer med om att njuta av unik scenkonst i Vara, Skaraborg och världen inklusive våra Arts of Residence samt husbandet Bohuslän Big Band. Dessa och många fler vill i framtiden ha en ökad totalupplevelse i en modern kulturmötesplats. Det gäller att behålla och utveckla vinnarpositionen när allt fler kommuner satsar på kultur som framgångsfaktor. Målet borde vara att uthålligt bli såväl Skaraborgs som Västra Götalands Kulturlandsbygdskommun nr 1.

För att förtjäna detta har vi i styrelsen tagit fram en ambitiös tre-årig affärsplan med missionen att Vara Konserthus med kultur och scenkonst ska bidra till att Västsverige och Vara är en attraktiv plats att besöka, verka och leva i. Visionen är att vara är en unik scenkonstarena och mötesplats för kulturella upplevelser i landsbygd. Affärsidén är att affärsmässigt och hållbart driva och utveckla högkvalitativ och originell scenkonst. Därför blir vårt bidrag till det nya kultur- och bildningsklustret att utveckla Vara Konserthus till nästa nivå 2.0 samtidigt som vi behåller försprånget och vidareutvecklar vår unika marknadsposition. Med den insyn och insikt jag nu fått genom styrelsearbetet i Vara Konserthus är jag övertygad om att vi kan nå dessa högt ställda mål till nytta för hela Skaraborg. Inte minst på grund av den professionella och utvecklingsinriktade ledning och de kompetenta medarbetare som finns i bolaget. Dessutom ger Västra Götalandsregionens och Vara kommuns långsiktiga investeringar och tillit den trygghet och arbetsro samt samsyn som krävs för att lyckas.

Sammanfattningsvis handlar det om att våga vinna vidare Vara! Detta görs effektivast genom att skapa och gemensamt utveckla den stolthet vi alla känner för Vara Konserthus. Vi kan alla och envar bidra genom att bli stolta ambassadörer för vår hembygds kultursatsningar för våra barns framtid!

Carl Henrik Ohlsson
/ Stolt extern styrelseledamot i Vara Konserthus AB

Vara Konserthus drivs med stöd av Vara Kommun och Västra Götalandsregionen. Varje år besöker cirka 60 000 personer i alla åldrar en föreställning på Vara Konserthus. Sammanlagt visas här runt 180 föreställningar på år. 

Sedan år 2004 är Bohuslän Big Band knutet till Vara Konserthus verksamhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera