Skip to main content

Verksamhetsutveckling i Norge

Nyhet   •   Aug 15, 2017 11:02 CEST

Kommundirektör Anna Cederqvist, Birgitta Ahlberg, rektor på Västra/Park, Nina Persson, personalchef och Maria Carlsson-Torp, kvalitetsstrateg inför bussresan till Norge.

Just nu befinner sig omkring 200 medarbetare från Vara kommun i Sundvollen, Norge. Det är femte gången som Vara kommun genomför en så kallad verksamhetsutveckling, en satsning på kommunens kärnverksamheter som bland annat innebär att alla kommunens medarbetare reser i väg på ett tre dagar långt internat i Norge. Totalt reser omkring 1300 medarbetare fördelat på nio tillfällen under hösten.

– Verksamhetsutveckling är en ständigt pågående process, där internatet är en kraftsamling för våra medarbetare och arbetslag att utvecklas under temat ”Vi gör varandra bra”. Att utvecklas tillsammans är en bra förutsättning för att möta omvärlden och de förändringar som sker omkring oss och i våra verksamheter, säger kommundirektör Anna Cederqvist.

Verksamhetsutvecklingen ska bidra till att kommunens verksamhet når god kvalitet för våra invånare, kunder och brukare. Detta görs genom att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, ett kontinuerligt lärande i arbetet, ett hållbart medarbetarskap, fokus på värdegrunden och med ett professionellt förhållningssätt.

– I Vara kommun är det en självklarhet att erbjuda kompetensutveckling som motiverar och stärker våra medarbetare så att de kan ge ännu bättre service till våra brukare, invånare och besökare. Kommunen har en lång tradition av att arbeta med verksamhetsutveckling utifrån övertygelsen att medarbetare som kan vara delaktig och påverka sin arbetssituation utför ett bättre arbete, säger Anna Cederqvist.