Skip to main content

Abortköerna beror på föråldrad lagstiftning – använd barnmorskornas kompetens

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 14:28 CET

Abortköerna beror på föråldrad lagstiftning – använd barnmorskornas kompetens

I går uppmärksammade SVT:s Aktuellt ännu en gång de långa väntetiderna för abort, som leder till att kvinnor tvingas genomgå kirurgisk abort istället för en betydligt skonsammare medicinsk abort. Vårdförbundet har sedan länge påpekat att det finns en outnyttjad resurs i alla de barnmorskor som har kompetens att utföra medicinska aborter. Sveriges kvinnor får lida i onödan, på grund av att abortlagen är föråldrad.

Vårdförbundet menar att det inte är läkarbrist, utan en föråldrad abortlagstiftning som är den främsta anledningen till att köerna är oacceptabelt långa. Abortlagen är formulerad då enbart kirurgiska aborter fanns att tillgå. Och den tillkom i en tid då illegala aborter var vanliga och behovet av reglering var stort för att öka säkerheten. Abortlagen har inte justerats i takt med utvecklingen av tekniker och metoder som används samt barnmorskeprofessionens utveckling under de senaste decennierna. Det är idag mycket ovanligt i övrig hälso- och sjukvård att det i lag regleras vem som ska göra vad. Det avgörs i regel av utbildning och kompetens.

Barnmorskan har ett helhetsperspektiv inom kunskapsområdet sexuell och reproduktiv hälsa. Hon möter kvinnan i många olika skeden av livet, bland annat för preventivmedelsrådgivning, vilket gör att framtida oönskade graviditeter i större utsträckning kan undvikas. Barnmorskan är den som självständigt följer en graviditet. Hon hittar avvikelser från det normala och vet när annan specialistkompetens måste kopplas in.

– För Vårdförbundet är det självklart att utgå från individen och dess behov. Att då bortse från tillgänglig kompetens, som dessutom kan tillföra ett helhetsperspektiv, är inte acceptabelt, menar Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund. Det är en kostnadseffektiv lösning att ge fler barnmorskor utbildning i ultraljudsteknik.

Tisdag 21 november svarade Socialminister Göran Hägglund (kd) på Mona Sahlins (s) interpellation Rätten till en säker och trygg abort, som tar upp problematiken med en föråldrad abortlagstiftning. Hägglund är i sitt svar negativ till förslaget att låta barnmorskor utföra medicinska aborter.

Allt fler barnmorskor utbildas i ultraljudsteknik och har idag den kompetens som krävs för att ge kvinnor en trygg och säker abort i ett tidigt skede av graviditeten. Redan idag finns det barnmorskor i Sverige som utför medicinska aborter, men då på formell delegation av en läkare.

– Vårdförbundet står gärna till tjänst med mer faktaunderlag om barnmorskans kunskap och kompetens, vilket förhoppningsvis kan få Göran Hägglund att se abortlagstiftningen i ett nytt ljus och vidta åtgärder för att undvika onödigt lidande för Sveriges kvinnor, säger Anna-Karin Eklund.

För kommentarer: Förbundsordförande Anna-Karin Eklund, telefon 070-661 87 89
Mer information: Anna Nybom Chance, telefon 070-620 06 86, e-post anna.nybom.chance@vardforbundet.se

Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund som arbetar för ständig utveckling av god vård med utgångspunkt i individen. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för barnmorskor, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor att påverka sin situation, förbättra vården och utveckla yrket. Vi är 112 000 medlemmar.


VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredrik Kyrkogata 11, Box 3260, 103 65 Stockholm,
telefon 08-14 77 00, fax 08-411 42 29, www.vardforbundet.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.