Skip to main content

Absurd logik att koppla förskrivning av preventivmedel till sexuella övergrepp

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 10:41 CEST

 

Att straffa de som skriver ut preventivmedel skulle tvinga barnmorskor att bryta mot sina etiska riktlinjer och underminera förtroendet för dem i mötet med unga. Alla, oavsett ålder, har rätt att få råd och stöd kring sin sexualitet. Att göra en koppling mellan förskrivning av p-piller och våldtäkt är helt absurt. Begår killen som säljer kondomer i Pressbyrån också ett lagbrott?

Åsikten att det borde göras straffbart att skriva ut preventivmedel till ungdomar under 15 år känns som hämtad från en annan tid. Vi vet att många idag gör sin sexualdebut innan de fyllt 15 år. Unga har samma rätt som alla andra att få råd och stöd om sex och samlevnad. Och alla som arbetar i vården måste få utöva sitt yrke utan att känna oro för att begå lagbrott.

- Att göra det straffbart att skriva ut preventivmedel till unga skulle göra barnmorskans arbetssituation helt ohållbar. Vad händer om man ska behöva känna oro för att göra lagbrott i sin yrkesutövning? Vad får det för konsekvenser för de ungdomar som vill ha hjälp och deras förtroende för barnmorskan? Och vad händer med det allmänna åtalssystemet kontra vårdens eget system?, säger Vårdförbundets förbundsordförande Anna-Karin Eklund.

- Om vi ska följa denna absurda logik så borde även apotekspersonal och butikspersonal som säljer receptfria preventivmedel kunna straffas. Vem vet i vilka sammanhang de ska användas?, påpekar Anna-Karin Eklund.

Vad händer i kroppen när jag är kär? Är jag normal? Känner andra så här? Vad händer om jag blir gravid? Frågorna finns säkert hos alla unga och är mycket viktiga att bemöta. En viktig samtalspartner är barnmorskan på ungdomsmottagningen. Hon fyller en viktig funktion i att stötta ungdomar, ge information och fakta och se till att övergången till vuxenlivet blir så bra som möjligt.

- Alla måste kunna prata öppet om sin sexualitet. Och Vårdförbundet skulle gärna se att ungdomsmottagningarna jobbade aktivt även mot yngre tjejer och killar för att möta alla de frågor som puberteten väcker. En viktig uppgift för barnmorskan är att förmedla en trygghet som gör att man vågar säga nej. Att alla - oavsett ålder - ska känna att det är självklart att det är jag själv som bestämmer över min kropp. Men det är också grundläggande för barnmorskan att alltid ha respekt för varje persons eget val och stötta det egna ansvarstagandet för resultatet av det valet, säger Anna-Karin Eklund.

Barnmorskan finns vid kvinnans sida genom hela livet och är ett stöd vid viktiga livsval. Hon skriver ut preventivmedel, utför gynekologiska hälsokontroller och smittspårning av sexuellt överförda sjukdomar. Hon förebygger oönskade graviditeter och ger råd till kvinnor som funderar över att göra abort.

- Sverige har mycket välutbildade och kvalificerade barnmorskor med ett stort kunskapsspektra kring kvinnors hälsa. De fyller en otroligt viktig roll i vårt gemensamma folkhälsoarbete. Att underminera barnmorskornas yrkesutövning på det sätt som nu förespråkas av vissa grupper vore förödande för kvinnors hälsa i ett större perspektiv.

Kontakt

Anna Nybom Chance, tel. 070-620 06 86 För mer information: www.vardforbundet.se
Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund som arbetar för ständig utveckling av god vård med utgångspunkt i individen. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för barnmorskor, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor att påverka sin situation, förbättra vården och utveckla yrket.

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, Box 3260, 103 65 Stockholm,
telefon 08-14 77 00, fax 08-411 42 29, www.vardforbundet.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy