Skip to main content

Bra förslag från Ansvarskommittén – men fortsatt debatt viktig

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 11:08 CET

Vårdförbundet är positivt till många delar i det slutbetänkande som Ansvarskommittén idag presenterat. Men det finns fortfarande mycket kvar att diskutera. Vi vill koppla diskussionen till individens behov och hälsa.Oavsett vårdbehov och livssituation ska varje människa kunna lita på att just hon får den vård hon behöver. Kärnan är själva vårdmötet, som bygger på samspelet mellan individer – vårdtagare, vårdgivare och anhöriga. Vårdmötet ska inbjuda till en samsyn där vårdtagaren deltar och ges en reell valfrihet. Det ska präglas av ett bra bemötande, öppenhet och kvalitet. Och det ska erbjuda en säker vård i en läkande miljö. För att garantera det krävs en starkare ställning för patienten/medborgaren.

- Ansvarskommitténs förslag om att stärka patientens rätt, bland annat genom att formulera en särskild patientlagstiftning, är ett bra steg på väg mot en vård som utgår från individen, säger Vårdförbundets förbundsordförande Anna-Karin Eklund. Detsamma gäller förslaget om en vårddokumentation som patienten har större insyn i och inflytande över. Vårdförbundet har länge påpekat behovet av en sådan lösning och vi ser det som mycket positivt att det nu också förs fram av Ansvarskommittén.

Det är bra att kommittén ser att individen själv ska kunna välja en fast vårdkontakt men det bör vara vårdtagarens behov som styr det valet, säger Anna-Karin Eklund:

- Det är inte alltid nödvändigt att det är en läkare som står för kontinuiteten i vården. Det kan för vissa individer vara mer naturligt och givande att det är en person från en annan av vårdens yrkeskategorier.

Kommitténs förslag om regionala kunskapscentrum som en viktig del i varje regionkommun är bra, men de måste formas utifrån individens sammantagna behov, det vill säga hälsa och helhet. Dessa centra måste bli en arena för att koppla samman den kompetens som den framtida vården kommer att behöva - tvärvetenskapliga perspektiv, medicin, omvårdnad, rehabilitering, socialt arbete och folkhälsa - för att nämna några områden.

- Vi ser att om vi vill nå vårt mål där vården utgår från individen, krävs ett paradigmskifte. Vi måste gå från att tänka ”sjukdom” till att tänka ”hälsa” och från ”ekonomistyrning” till ”kunskapsstyrning”. Det är utgångspunkter som måste få styra när vi i nu tar nya steg i utvecklingen av den svenska vården, säger Anna-Karin Eklund.


Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund som arbetar för ständig utveckling av god vård med utgångspunkt i individen. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för barnmorskor, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor att påverka sin situation, förbättra vården och utveckla yrket. Vi är 112 000 medlemmar.


VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredrik Kyrkogata 11, Box 3260, 103 65 Stockholm,
telefon 08-14 77 00, fax 08-411 42 29, www.vardforbundet.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy