Skip to main content

Förslaget om äldreassistent missar målet

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 14:59 CEST

Vårdförbundet är kritiskt till Socialdepartementets förslag om en ny utbildning som leder till yrkestiteln "äldreassistent". Äldrevården behöver ett rejält kunskapslyft för att kunna möta de behov som finns hos den åldrande befolkningen. Men utredningen saknar flera viktiga aspekter för att verkligen kunna bidra till en bättre äldrevård. Utöver en höjd kunskapsnivå, krävs bland annat att man utvecklar teamarbetet kring den äldre, får en tydligare koppling till omvårdnadsforskningen och att regelverket för den kommunala vården förtydligas.

Vårdförbundet anser att en väl fungerande vård och omsorg för äldre måste utgå från de behov som den enskilda individen har. Behoven hos den som är äldre är ofta många och komplexa. För att möta dessa behov på bästa sätt krävs särskild kunskap om den äldre människan och om vad som är de bästa insatserna för vars och ens behov. Denna kunskap är det idag stor brist på inom äldrevården.

Därför är det bra att man föreslår en nationellt likriktad formell utbildning för kommunens äldreomsorgspersonal. Men Vårdförbundet tror inte att den föreslagna utbildningen till äldreassistent skulle tillföra äldrevården en kvalitetshöjning. Den entydiga inriktningen mot omsorg och avsaknad av omvårdnadsperspektivet är ett stort problem i förslaget.

- Om målet är en god vård och omsorg för var och en måste man ha ett helhetsperspektiv. Man måste se teamets betydelse och betydelsen av samarbete för att nå det bästa resultatet. Det är flera kompetenser som ska samverka utifrån sina respektive kunskapsområden. Och för att ett teamarbete skall bli optimalt krävs att alla är starka i sin yrkesroll - med en god grund i den kunskap och utbildning som varje person har, säger Vårdförbundets förbundsordförande Anna-Karin Eklund.

Av de äldres vårdbehov idag räknas ungefär 70 procent att höra hemma under hälso- och sjukvårdslagen. Därför gör utredaren en allvarlig missbedömning när han förutsätter att den förslagna utbildningen till äldreassistent i huvudsak ska arbeta under Socialtjänstlagen. Det är också tydligt i utredaren inte anser att kompetens inom omvårdnad behövs då man föreslår att yrkeslärare inom den föreslagna utbildningen ska ha sin bakgrund inom socialt arbete och inte inom omvårdnad.

Vårdförbundet har tidigare pekat på problematiken med de två regelverken, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen när det gäller vård och omsorg för äldre.

- Det finns ett stort behov av att skapa en samlad, samordnad och tydlig lagstiftning för vård och omsorg som tar utgångspunkt i medborgarens behov. En gemensam lagstiftning skulle kunna tydliggöra individens centrala roll i vård och omsorg. En samlad lagstiftning är viktig också ur vård- och omsorgsverksamheternas och yrkesutövarnas perspektiv, säger Anna-Karin Eklund.

Ett annat stort problem idag är att befintlig forskning inte i tillräcklig utsträckning sprids och används i verksamheten. Inom omvårdnadsforskningen finns en bred kompetens inom äldreområdet. I dag finns 38 professurer inom omvårdnadsvetenskap och ca 900 disputerade sjuksköterskor. Men istället för att bättre ta tillvara befintlig kunskap föreslår utredaren att man ska tillföra ekonomiska resurser för att beforska ett helt nytt ämnesområde - "omsorg". Detta känns inte som en god hushållning med våra gemensamma pengar.

- Det finns ett starkt behov av att öka kunskapen hos alla yrkesutövare i den kommunala i vården och omsorgen av äldre. Oavsett om det är omvårdnad eller omsorg så måste individen garanteras tillgång till bästa kunskap. Men nuvarande förslag om äldreassistent befäster snarare gränserna mellan olika kunskapsområden och därmed olika regelverk istället för att utveckla och stärka teamarbetet i äldrevården, säger Anna-Karin Eklund.

Vårdförbundet arrangerar idag, 20 april, tillsammans med Svensk Sjuksköterskeförening en hearing om äldrevård: "En god hälsa - vård och omsorg för äldre". Se www.vardforbundet.se för mer information.

Kontakt
Anna Nybom Chance, 070-620 06 86Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund. Hos oss samlas cirka 110 000 medlemmar från fyra unika yrken - barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Samtliga legitimerade och med kunskaper och erfarenheter som garanterar en trygg och säker vård. Vår uppgift är att medverka till de bästa villkoren och skapa förutsättningar för varje medlem att utveckla sitt yrke och förbättra vården.

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, Box 3260, 103 65 Stockholm
08-14 77 00, presskontakt@vardforbundet.se, www.vardforbundet.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.