Skip to main content

Satsa på rent vatten – men glöm inte kunskap och utbildning

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 10:24 CET

Varje år dör nästan två miljoner av världens barn av uttorkning efter diarré, på grund av att de saknar rent vatten. Men också på grund av att människor har för liten kunskap om vattnets risker som smittbärare. Att enbart dra fram vattenledningar räcker inte. I biståndsinsatser som görs, får man aldrig underskatta vikten av att kombinera fysiska förbättringar med utbildning av människor. Det menar Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

”Två miljarder utan toalett” är rubriken på den artikel i Dagens Nyheter den 10 november som tar upp FN: s rapport om mänsklig utveckling på jorden. Och visst är det viktigt att satsa biståndspengar på vattenprojekt. Men det måste kombineras med utbildning om varför tillgång till rent vatten är så viktigt.

Nyligen hemkommen från två veckor vid FN:s generalförsamling är Anna-Karin Eklund väl insatt i frågan. Och Sveriges nya representant i FN:s Folkrättskommission, Marie Jacobsson, pekar ut tillgången till rent vatten som en av de viktigaste folkrättsliga frågorna framöver. Vattenproblematiken är också ett av de områden som Vårdförbundet valt att engagera sig i genom flera internationella biståndsprojekt. Bland dem finns projektet Folkhälsa och miljö som drivs tillsammans med Chiles professionella organisation för biomedicinska analytiker, SOCHILTM.

I Chile satsade man stort på att införa vattentoaletter i ett område. Första året fick folket fri tillgång till vattentoaletterna och då användes de flitigt. Men när bolaget som ägde vattenledningarna började ta ut en avgift för vattnet, återgick folk till att använda sina gamla latriner, och ohälsoproblemen var tillbaka.

– Kunskapen om det rena vattnets betydelse för hälsan var inte spridd bland befolkningen. Projektet Folkhälsa och miljö kombinerar därför byggandet av nya toaletter och badrum med utbildning av lokalbefolkningen och de lokala ledarna, vilket ger ett bättre långsiktigt resultat, säger Anna-Karin Eklund. Dessutom är det en nyckelfråga vem som ”äger” vattnet, och hur det ska nå de som bäst behöver det.

En annan, lite bortglömd fråga, med anknytning till det rena vattnets betydelse är den bojkott av Nestlé, som Vårdförbundet anslöt sig till på 70-talet och ännu idag står fast vid.

– Modersmjölksersättning som blandas ut i orent vatten ger upphov till stora hälsoproblem för barn och deras mödrar. Förutom att amning av många andra skäl är att föredra framför ersättning är okunskapen om det orena vattnets smittorisk ytterligare en anledning till att Nestlés svek mot världens kvinnor och barn är så stort, säger Anna-Karin Eklund.

– Exemplet med modersmjölkersättning visar också hur viktigt det är att satsa på utbildning för kvinnor och flickor. En mamma som kan läsa har betydligt bättre förutsättningar att skydda sitt barn, än en mamma som är analfabet.

För kommentarer: Förbundsordförande Anna-Karin Eklund, telefon 070-661 87 89

Mer information: Anna Nybom Chance, telefon 070-620 06 86,
e-post: anna.nybom.chance@vardforbundet.se

Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund som arbetar för ständig utveckling av god vård med utgångspunkt i individen. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för barnmorskor, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor att påverka sin situation, förbättra vården och utveckla yrket. Vi är 112 000 medlemmar.


VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredrik Kyrkogata 11, Box 3260, 103 65 Stockholm,
telefon 08-14 77 00, fax 08-411 42 29, www.vardforbundet.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.