Skip to main content

Sluta blunda för arbetsgivaransvaret

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2010 09:50 CEST

En köfri, säker och jämlik hälso- och sjukvård med ökat fokus på hälsa. Det lovade Alliansen i sitt jobbmanifest. Då måste man sluta tro att sänkta skatter löser alla problem och verkligen ta tag i den strukturella lönediskrimineringen av högutbildade kvinnor, som idag bromsar kunskapsutvecklingen och gör vården ineffektiv.

Vårdförbundet gratulerar Alliansen till valframgången och ser fram emot ett gott samarbete den kommande mandatperioden. Vi förutsätter att den tillträdande regeringen trots det osäkra parlamentariska läget hittar former för att säkra en långsiktigt hållbar politik.

- Det finns mycket i Alliansens politik som Vårdförbundet ser positivt på. Men det finns också många utmaningar. Inte minst handlar det om värderingen av vår kunskap. Alliansen måste öppna ögonen för att det krävs politiska insatser såväl från rikspolitiskt håll som från politiker i kommuner och landsting för att minska den strukturella lönediskrimineringen av högutbildade kvinnor. Man måste sluta blunda för det arbetsgivaransvar man har som politiker, säger Vårdförbundets förbundsordförande Anna-Karin Eklund.

Sänkta skatter inte samma sak som höjd lön
Alliansen verkar tro att sänkta skatter är lösningen på alla problem i samhället och använder flitigt sjuksköterskan som exempel på vinnare i alliansens Sverige. Men sänkt skatt är inte samma sak som höjd lön. Sänkt skatt gör ingen skillnad alls vad gäller värderingen av vår kunskap och vårt arbete.

Nu måste Alliansen visa att man tar ansvar för att förändra de oskäliga löneskillnader som finns mellan kvinnor och män. Högutbildade kvinnor inom offentlig sektor är idag de största förlorarna. Politikerna är arbetsgivare i offentlig sektor och har ansvar för arbetsgivarfrågorna. På riksnivå har politikerna ansvar för arbetsmarknaden i stort och för landets lagstiftning. Lönebildningen inom offentlig sektor måste sättas i relation till hela arbetsmarknaden. Utbildning och kunskap måste löna sig – oavsett vilken sektor man arbetar inom och oavsett om man är man eller kvinna.

Förbättrad folkhälsa stärker arbetslinjen
En stark arbetslinje är Alliansen främsta mål. Det går inte att uppnå enbart genom att förändra socialförsäkringar och skatter. En bättre folkhälsa är den bästa medicinen för att nå en stark arbetslinje. Att folk slipper bli sjuka och söka vård ger både ekonomiskt och rent mänskligt det allra bästa resultatet.

Tydligare hälsouppdrag i vårdvalet
Det förebyggande arbetet måste få öronmärkta resurser och vårdvalen måste utformas så att det hälsofrämjande arbetet stimuleras. Yrkesgrupper som har kunskap inom hälsoområdet behöver få ett tydligare uppdrag att agera. Till exempel distriktssköterskan, skolsköterskan och barnmorskan. Dessutom måste ersättningssystemen sätta individens och befolkningens behov och inte antalet läkarbesök i fokus. 

Hälsoprogram för äldre
Barnhälsovård och mödrahälsovård regleras sedan länge nationellt. Det har lett till att Sverige har världens bästa mödravård och värdens lägsta barnadödlighet. Liknande hälsoprogram behövs för övrig befolkning. Till exempel skulle ett hälsoprogram för äldre kunna innebära en mycket bättre livskvalitet för många äldre och lägre kostnader för vården.

Införliva vallöftet om betald specialistutbildning´
Alliansen har gett ett tydligt löfte om att förbättra villkoren för sjuksköterskor som genomgår specialistutbildning. Vårdförbundet är berett att omgående inleda diskussioner för att få igång en snabbutredning. Visa oss nu att ni på allvar tar ansvar för vårdens kunskapsutveckling!

För mer information:
Anna-Karin Eklund, Vårdförbundets förbundsordförande, 070-661 87 89

Medlemmarna i Vårdförbundet arbetar för en säker vård. Vi är 110 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy