Skip to main content

Våra yrkesgrupper är viktiga för FN:s arbete

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 13:50 CET

Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund är nyss hemkommen från New York, där hon tillbringat två veckor att som representant för TCO besöka FN:s generalförsamling.

- Besöket gav mig en god inblick i vad som händer inom FN och vilken roll Sverige spelar. Det gav mig även fördjupade insikter i frågor som rör mänskliga rättigheter, säger Anna-Karin Eklund.

Många av de frågor som FN driver hänger i högsta grad ihop med hälsofrågorna och stämmer väl överens med den inriktning som Vårdförbundets internationella arbete har. Mycket handlar om mänskliga rättigheter, säkerhet och trygghet.

- Det gav mig en bekräftelse på att den väg vi valt för vårt solidaritets- och biståndsarbete är rätt. För mig som sjuksköterska kändes också de frågor som behandlades inom FN mycket nära min yrkesroll och de frågeställningar man kan möta som sjuksköterska, säger Anna-Karin Eklund.

FN prioriterar nu insatser mot kvinnor och barn och ser kvinnors rättigheter som en nyckel för att lösa många problem. FN har också lyft fram frågan om kvinnors sexualitet och deras reproduktiva hälsa.

I de av världens oroshärdar där FN bidrar med konflikthantering har militära insatser tidigare prioriterats. Nu har man insett att det i många fall är mer effektivt att sända civila observatörer. Ofta kan det handla om att möta en befolkning där kvinnor och barn drabbats hårt och där många utsatts för våldtäkter utförda av militärer. I dessa sammanhang är kvinnors insatser mycket betydelsefulla.

- Det är mycket positivt att man inom hela FN nu verkligen lyfter fram kvinnors och barns betydelse. Det gör också att det blir ännu tydligare för mig hur viktiga våra yrkesgrupper och den kunskap vi bär är för FN: s arbete, säger Anna-Karin Eklund.


För kommentarer: Förbundsordförande Anna-Karin Eklund, telefon 070-661 87 89

Mer information: Anna Nybom Chance, telefon 070-620 06 86,
e-post anna.nybom.chance@vardforbundet.se

Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund som arbetar för ständig utveckling av god vård med utgångspunkt i individen. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för barnmorskor, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor att påverka sin situation, förbättra vården och utveckla yrket. Vi är 112 000 medlemmar.


VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredrik Kyrkogata 11, Box 3260, 103 65 Stockholm,
telefon 08-14 77 00, fax 08-411 42 29, www.vardforbundet.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.