Skip to main content

1 900 vårdföretag vill prata valfrihet med Region Örebro

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 09:49 CET

Representanter för 1 900 svenska vårdföretag åker runt landet för att samtala med politiker och tjänstemän om hur valfriheten för patienten kan bidra till bättre vård. Den 1-2 mars träffar Vårdföretagarna representanter från de politiska blocken i Örebro. 

Ökad kvalité inom vård- och omsorg genom valfrihet, bättre information till patienten för att kunna göra ett kunskapsbaserat val och lika villkor för privata och offentliga vårdgivare är de frågor som står på agendan.

Under 2010 kommer samtliga landsting att införa vårdval och redan har c:a 500 000 personer har listat sig på de nya vårdcentralerna.

- Vårdvalet ger medborgarna möjlighet att välja, såväl som att välja bort den vård de inte är nöjda med. Det skapar nya vårdföretag och arbetstillfällen vilket ökar tillgängligheten för patienterna. Men det är en stor förändring som behöver diskuteras. Inom ramarna för reformen går det att utforma vårdvalsmodellerna på olika sätt, vilket riskerar att leda till geografiska ojämnlikheter, säger Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

Valfrihet för patienterna är inte obligatorisk att införa för kommunerna. Utvecklingen påverkar patienterna såväl som många enskilda entreprenörer i vård- och omsorgsbranschen.

- Intresset för LOV är stort ute i våra kommuner och rätt använd gör lagen om valfrihetssystem det möjligt för brukarna att själva få bestämma vem som ska utföra deras hemtjänst. Det leder till en mer individanpassad omsorg som visat sig leda till fler nöjda äldre och därmed en ökad kvalitet. För att LOV ska bli framgångsrik så är det dock oerhört viktigt att beställarna och utförarna förstår varandra och tidigt hittar en plattform för en öppen dialog. Detta är grunden till att skapa system som är hållbara i längden, säger Hans Dahlgren.

För ytterligare information,

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

076 796 68 69, www.vardforetagarna.se

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Över 1900 företag med drygt 55 000 årsanställda är medlemmar. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.