Skip to main content

8 av 10 svenskar vill ha valfrihet inom vård och omsorg

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2014 09:22 CEST

Enligt en Demoskopundersökning anser fler än åtta av tio att valfrihet är viktigt i vård och omsorg. Men den politiska osäkerheten hotar nu mångfalden och utvecklingen för Sveriges kanske mest jämställda bransch. I Vårdföretagarnas medlemspanel uppger 49 procent att de inte kan fortsätta sin verksamhet om ett vinstförbud införs.

Det handlar om drastiska konsekvenser för både medarbetare, företagare och svenska folket. I praktiken innebär det en återgång till monopol inom kommun och landsting. Frågor om driftsform och vinst överskuggar den viktigaste frågan – hur alla ska få bästa möjliga vård och omsorg, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

Ett exempel på företag som säger att verksamheten hotas vid ett vinstförbud är företaget Move & Walk. De erbjuder en unik konduktiv pedagogisk behandling till barn, ungdomar och vuxna med neurologiska funktionsned­sättningar, såsom CP-skada eller stroke. Sedan 1997 har över 6 000 patienter valt Move & Walk i de landsting som infört vårdval som möjliggör utbud av sådan pedagogik.

Att få göra en vinst är en förutsättning för oss. De goda åren måste kunna täcka upp för de dåliga, säger Lars Mullback, en av grundarna till Move & Walk, och som själv har en CP-skada.

Över hälften av svenskarna anger att de tycker att kvaliteten i vården blir bättre om medborgarna själva får välja vårdgivare. Fler än sju av tio personer anser också att vården riskerar att bli ojämlik om kommuner och landsting själva får besluta om vinstförbud.

Inställningen till vinster i välfärden är inte heller entydig bland svenska folket. 44 procent anser att vårdföretag måste kunna gå med vinst för att kunna utveckla verksamheten. Jämfört med 35 procent som motsätter sig detta. Resterande 21 procent svarar vet ej.

_______________________________________________________________________________

Fakta

Idag arbetar 160 000 medarbetare på 11 000 privat drivna vård- och omsorgsföretag i Sverige. 93% av företagen är småföretag med färre än 20 anställda. Branschen har en hög andel kvinnliga företags­ledare (54%) och företagare och medarbetare med utländsk bakgrund. Många företag bedriver nischade verksamheter som riktar sig till personer med särskilda behov, verksamheter som kommuner och landsting ofta inte själva har möjlighet att bedriva. 

Fyra av tio besök på vårdcentral sker idag på en privat mottagning. Var fjärde hemtjänstenhet och var femte äldreboende/särskilt boende drivs i privat regi. 60 procent av alla med funktionsnedsättning som behöver personlig assistans har valt en privat utförare.

Socialstyrelsen har sammanställt öppna jämförelser av kommunernas stöd till personer med funktionsnedsättning. När det gäller insatserna "bostad med särskild service och daglig verksamhet" har privata utförare bättre resultat än kommunala för hela 21 av 26 indikatorer. Detta gäller även äldreboende (privat regi bättre på 11 av 16 kvalitetsindikatorer) och hemtjänst (privat regi bättre på 6 av 9 kvalitetsindikatorer).

Sveriges kommuner och landstings (SKL) nationella patientenkät i primärvården (besvarad av 138 000 patienter) visar att privat drivna vårdcentraler håller högre kvalitet än de offentligt drivna. Det gäller såväl helhetsintryck som tillgänglighet, bemötande och upplevd nytta av besöket. 14 av de 20 vård­centraler som patienterna värderar högst i landet är privat drivna och i 15 av 21 landsting toppar en privat driven vårdcentral.

Undersökningen har genomförts inom ramen för Demoskops omfattande värderings- och livsstilsstudie, DemoskopPanelen, under februari - mars 2014. Totalt genomfördes 4309 intervjuer.

www.vigörskillnad.se finns mer fakta, inklusive en film som visar Move & Walks verksamhet.

Kontakta gärna Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna på 072-742 6924 eller
hakan.tenelius@almega.seVårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med fler än 90 000 årsanställda.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.