Skip to main content

Anställda trivs bättre i privat driven vård än i offentlig

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 06:27 CET

Även årets Jobbhälsobarometer visar att anställda i privat driven vård och omsorg är mer nöjda med sin arbetssituation än anställda inom kommun och landsting. 

-  Jobbhälsobarometern bekräftar att medarbetarna i privat vård och omsorg är mer nöjda med jobbet än de offentliganställda kollegerna. Det gäller framför allt på områden där välfärdsföretagens kritiker ofta hävdar motsatsen, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

En majoritet av de privatanställda är nöjda med arbetsmiljön, vilket inte gäller bland anställda i kommuner och landsting.

De som är anställda i privat sektor är mer nöjda med hur ledningen kommunicerar och utvecklar verksamheten.

Alla är inte helt nöjda med lönen. Men fyra av tio privatanställda anser att lönen står i proportion till arbetsinsatsen. Det är mer än dubbelt så stor andel jämfört med de offentliganställda.

-  Årets jobbhälsobarometer ger många argument för den som vill hävda poängen med konkurrens och alternativ inom välfärden. Den är också ett kvitto på att de privata arbetsgivarna är på rätt väg. Och för den som oroar sig för kvaliteten i den privatdrivna vården och omsorgen är barometern lugnande läsning. För även här gäller givetvis att den som trivs på arbetet gör ett bra jobb, säger Håkan Tenelius.

Jobbhälsobarometern är en undersökning som genomförs av Sveriges Företagshälsor och går att läsa i helhet här. 

Kontakt

För frågor om Vårdföretagarna:
Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna
hakan.tenelius@almega.se,
Tel. 072 742 69 24

För frågor om undersökningen:
Lars Hjalmarson, vd Sveriges Företagshälsor
lars.hjalmarson@foretagshalsor.se,
Tel. 0708-77 76 80

Fakta om undersökningen

Jobbhälsobarometern är en undersökning som genomförs av Sveriges Företagshälsor. Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 – 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern för 2013 omfattar ett urval på 4 500 personer. Samtliga uppgifter i Jobbhälsobarometern bygger på de anställdas egen uppfattning och skattning. Sveriges Företagshälsor samarbetar med Svenskt Kvalitetsindex när det gäller datainsamling till Jobbhälsobarometern. Datainsamling sker i huvudsak från slutet april till mitten juni respektive år.

Det är sjätte året som Jobbhälsobarometern genomförs. Syftet med Jobbhälsobarometern är att visa på trender när det gäller hälsa och synen på arbetet, skillnader mellan sektorer, åldrar och branscher m.m. och att visa på samband mellan arbetstillfredsställelse, hälsa, och arbetsproduktivitet. 

Sveriges Företagshälsor har på Vårdföretagarnas uppdrag gjort ett utdrag av Jobbhälsobarometern för enbart näringsgrenen Vård- och omsorg och uppdelat på kommunal, landstings- respektive privat sektor. För 2013 har dessutom på Vårdföretagarnas uppdrag antalet respondenter inom näringsgrenen vård- och omsorg och som arbetar inom privat sektor utökats. Detta extra urval uppgår till 276 personer. Det gör att Jobbhälsobarometern för näringsgrenen vård- och omsorg omfattar totalt 990 personer. Av dessa arbetade 304 i kommuner, 233 i landstingen, 390 i privat sektor och 63 i övrig (t ex statlig, ideell).

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med fler än 90 000 årsanställda.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera