Skip to main content

Bra att patientens valfrihet stärks, men varför inte fullt ut?

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2013 15:07 CET

Vårdföretagarna välkomnar att Patientmaktsutredningen stärker patientens ställning i vården genom en särskild patientlag.

-  Patientmaktsutredningen är ännu ett steg i utvecklingen av valfriheten i vården, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna. Lagförslagen kommer att förenkla vardagen för patienter som vill kunna söka vård över landstingsgränserna. Det kan till exempel handla om en patient som pendlar och som vill kunna lista sig på en vårdcentral nära jobbet.

-  Många patienter vill kunna söka vård hos en privat vårdgivare med gott renommé, även om vårdgivaren finns i ett annat landsting. Dagens krångliga regler gör att det kan ta onödigt lång tid innan patienten får vård. Vi ser positivt på att alla förenklingar som river byråkratiska hinder för patientens valfrihet.

Vårdföretagarna beklagar att utredaren inte tar steget fullt ut och ger patienten valfrihet också vad gäller slutenvård. Det innebär, paradoxalt nog, att lagreglerna för den europeiska patientrörligheten blir mer långtgående än patientens rätt att söka slutenvård över landstingsgränsen.

-  Varför ska lagen göra det svårare för patienten att söka sig till ett sjukhus i en annan del av landet än till ett sjukhus utomlands? undrar Håkan Tenelius. Vi vill ge patienten möjlighet att välja sjukvård också i de fall som hon eller han behöver ligga kvar på sjukhuset.

Läs Patientmaktsutredningens delbetänkande här

För frågor, kontakta:

Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef
tel: +46 (0)8762 69 24
hakan.tenelius@almega.se
www.vardforetagarna.se

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har över 2000 medlemsföretag med c:a 80 000 årsanställda. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy