Skip to main content

Kommunchefer positiva till konkurrens i äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2016 07:46 CET

Vårdföretagarna har låtit konsultbolaget Trendie genomföra djupintervjuer med 54 kommunala chefer inom äldreomsorgen för att få fram deras syn på privata företag i äldreomsorgen. Undersökningen visar tydligt en positiv inställning till privata utförare och konkurrens i äldreomsorgen.

De kommunala cheferna:

  • är positiva till konkurrens inom äldreomsorgen
  • ser inte att det är skillnader i kvalitet mellan kommunal och privat verksamhet
  • menar att privata aktörer sänker totala kostnaden för äldreomsorgen

- Det är dags att gräva ner den ideologiska stridsyxan och istället lyssna till de som ser effekterna av privata aktörer i välfärden. De bidrar till att göra all äldreomsorg bättre, låt oss utgå ifrån det istället för att försöka begränsa privata omsorgsgivare, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Fakta om undersökningen
Undersökningen bygger på intervjuer med kommunala chefer (socialchef, äldreomsorgschef, beställarchef, förvaltningschef eller enhetschef) från 54 kommuner. Målsättningen har varit att få en stor geografisk spridning i studien samt en mix av stora och medelstora städer samt landsbygdsorter. De intervjuade har fått öppna frågor kring synen på konkurrens och privata utförare samt effekten på den kommunalt drivna verksamheten.

Läs rapporten här


Kontakt
Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna 
Tel: +46 72 742 6924
hakan.tenelius@almega.se

Har ni frågor kring undersökningen eller vill komma i kontakt med kommuncheferna i undersökningen kan ni kontakta Axel Darvik
VD Trendie
+46-702-480271
axel.darvik@trendie.se

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy