Skip to main content

Konkurrensen höjer patientnöjdheten

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 14:04 CET

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) senaste undersökning visar generellt sett att konkurrensen inom vård- och omsorgen höjer patientnöjdheten. Resultatet av valfrihetsreformerna börjar nu synas genom nöjdare patienter, säger Ulf Öfverberg, näringspolitisk expert för Vårdföretagarna inom Almega.

För sjunde året i rad får den privat drivna vården högre betyg än den offentliga enligt Svensk Kvalitetsindex undersökning, men den offentligt drivna vården knappar in.

- För att locka till sig nya listade patienter efter valfrihetsreformernas införande gäller det att erbjuda den bästa kvaliteten. Att konkurrensutsätta marknaden har lett till att även de offentliga aktörerna blivit mer service-minded. Ett bättre bemötande och en ökad tillgänglighet ger nöjdare patienter, säger Ulf Öfverberg.

- Efter Valfrihetsreformernas införande konkurrerar de privata såväl som de offentliga aktörerna genom att erbjuda den bästa kvaliteten, inte det bästa priset. Men för att detta system ska fungera optimalt är det av yttersta vikt att resultaten är öppna och transparanta så att patienterna kan göra kunskapsbaserade val av sin vård- eller omsorgsgivare, säger Ulf Öfverberg.

Den privata äldreomsorgen får något lägre betyg än den offentliga vad gäller äldreboenden, medan betyget för hemtjänsten är oförändrad från förra året. Kvaliteten i äldreomsorgen är en prioriterad fråga för Vårdföretagarna som ser över möjligheten att införa någon form av auktorisation för medlemsföretagen. Vårdföretagarna förespråkar att det införs en nationell oberoende granskning av all vård och omsorg och har tagit fram ett förslag på hur en sådan granskning skulle kunna se ut.

Intressant i SKI: s mätning är dock att företagsklimatet i kommunerna minskat med hela 5,2 procent sedan förra året.  Detta kan vara ett tecken på att de villkor som flera kommuner infört i och med Lagen om valfrihetssystem (LOV) inte i alltid varit rimliga.

För ytterligare information:

Ulf Öfverberg, näringspolitisk expert Vårdföretagarna
08-762 69 83
ulf.ofverberg@almega.se

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Drygt 2000 företag med över 62 000 årsanställda är medlemmar. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.