Skip to main content

Lägg ner Reepalu-utredningen

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2016 07:41 CET

Nya uppgifter visar att privat drivna äldreboenden inte har avsevärt lägre bemanning än kommunala. När det gäller sjuksköterskor har de privata boendena 33 procent högre bemanning. Eftersom utredningen om vinster i välfärden bygger på falska premisser om bemanning bör man lägga ner utredningen. Det skriver Håkan Tenelius på SvD Brännpunkt idag.

Regeringen bör istället för vinstförbud utreda hur man garanterar och stimulerar kvalitet i all vård och omsorg. Då är viktiga utgångspunkter:

  • Valfrihet baserad på fakta. Den som ska välja vård och omsorg måste lätt kunna jämföra inriktning och kvalitet hos olika alternativ. Vårdföretagarna har redan presenterat en modell, och frågan finns med i parternas arbete med den så kallade Etiska plattformen för öppenhet.
  • Upphandling som utvecklar kvaliteten. Kommuner och landsting måste utveckla kvalitetsmått som kan följas upp. Här har Vårdföretagarna tillsammans med bland andra SKL tidigare presenterat förslag.
  • Transparens. Det måste vara lätt för politiker, medier och allmänhet att avgöra om en utförare har ekonomiska förutsättningar för långsiktighet och utveckling. Även här kan plattformen bidra till lösningen.
  • Ordning och reda i välfärden. Vårdföretagarna ställer redan krav på medlemmarna för att kunna hålla oseriösa aktörer borta. Myndigheter, kommuner och landsting måste här få förutsättningar att snabbt agera om utförare visar sig sakna rätt förutsättningar eller ha brottsliga avsikter.

Utifrån punkterna ovan kommer Vårdföretagarna att ta initiativ till ett arbete som syftar till alternativa lösningar på den fråga som Håkan Tenelius menar borde vara i fokus: Hur garanterar och stimulerar vi kvalitet i all vård och omsorg – privat som offentligt driven.

Läs artikeln här.


Fakta om bemanning
I tidigare undersökning från Socialstyrelsen framkom att privata äldreboenden hade 10 procent lägre bemanning. I nya siffror som bygger på nya frågor till äldreboendena framkommer:

  • Privata bostäder i särskilda boenden har en bemanning som är 3 procent lägre än kommunala vad avser omsorgspersonal
  • Privata bostäder i särskilda boenden har en bemanning som är 33 procent högre än kommunala vad avser sjuksköterskor

Denna data bygger på Kommun- och enhetsundersökningen 2015 för särskilt boende och frågorna:

23. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar.
24. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.
27. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus ev hemsjukvårdspatienter, vardagar.
28. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus ev hemsjukvårdspatienter, helgdagar.

Läs mer om Kommun- och enhetsundersökningen här

Kontakt
Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna
Tel: +46 72 742 6924
hakan.tenelius@almega.se

Erik Åslin
Presschef Vårdföretagarna
Tel: +46 72 702 6644
erik.aslin@almega.se

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy