Skip to main content

Ny rapport: Sju av tio kommuner med valfrihet går med underskott i kommunal hemtjänst

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2016 09:44 CET

Kommunerna lever inte upp till lagens intentioner. Enligt LOV (Lagen om valfrihet) ska kommunen ställa samma kvalitetskrav och förväntas betala ut samma ersättning till alla utförare, oavsett om de är kommunala eller privata.

Vårdföretagarna har i rapporten valt ut ett antal exempelkommuner som studerats närmare. En av slutsatserna är att det råder stora brister i kunskapen om vad den kommunala hemtjänsten kostar. Hälften av kommunerna kan inte redovisa de ekonomiska resultaten för den kommunala hemtjänsten, däribland Stockholm och Linköping.

-Kommunal hemtjänst får i praktiken högre ersättning per hemtjänsttimme än hemtjänstföretagen får, i samma kommun. Det snedvrider förutsättningarna för hemtjänsten och riskerar att leda till att de äldre som valt en privat hemtjänstutförare får sämre villkor för sin omsorg, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna har ett antal förslag på hur detta kan förbättras. Indexera hemtjänstersättningen, efterhandsreglera ersättningen när underskott täcks upp i efterhand och en öppen redovisning av de ekonomiska resultaten i hemtjänsten för att undvika underprissättning.

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera