Skip to main content

Nysatsning på lokal lönebildning inom vården

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 10:00 CET

Vårdföretagarna, Vårdförbundet och LSR har tecknat tillsvidareavtal om allmänna villkor och lokal lönebildning för tjänstemän inom branscherna vård och behandling, omsorgsverksamhet och äldreomsorg från 1 januari 2011. Avtalet innebär även höjd ob- och jourersättning, föräldra­ledig­hets­tillägg i fem månader och mer flexibel arbetstidsförläggning.

– Vår uppfattning är att det avtal om lokal lönebildning som vi nu har träffat kan generera en bättre löne­utveckling än avtal med centralt fastställda lönenivåer. Därför vill vi fortsätta med den här modellen, säger Kerstin Persson, chefsförhandlare på Vårdförbundet, som liksom LSR, med krav på en del förändringar, sade upp det gamla avtalet 2010.

Parterna har arbetat tillsammans för att utforma ett avtal med tydligare riktlinjer för den lokala löneprocessen och bättre stöd åt de lokala parterna.

– Det känns oerhört bra att vi kan fortsätta med den företagsnära lönebildningen som vi är övertygade om leder till både bättre verksamhet och nöjdare medarbetare, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna. 

– Nu gör vi en kraftsamling tillsammans för att förankra det nya avtalet. Vi kommer bland annat att bjuda in företagen och de fackliga företrädarna på gemensamma utbildningar under våren, säger Per Lowén, LSR.

Utöver lokal lönebildning har avtal tecknats om allmänna villkor som bl.a. innebär att föräldraledighetstillägg, OB- och jourersättningen höjs från 1 juli 2011. Avtalet möjliggör också en mer flexibel förläggning av arbetstiden.

 

För mer information kontakta:

Åsa Ramel, förhandlingschef Vårdföretagarna, tel. 070-345 68 46

Oskar Falk, förbundsombudsman Vårdförbundet, tel.076-133 08 88

Per Lowén, förhandlingschef, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund tel 070-928 61 11