Skip to main content

Offentlig vårdpersonal sjukare än privat

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 06:00 CET

SCB har på uppdrag av Vårdföretagarna undersökt statistiken över lång- och korttidssjukskrivna bland vårdanställda i Sverige. I undersökningen, som presenteras i dag på SvD Brännpunkt, framgår att det finns betydande skillnader i andelen sjukskrivna bland Sveriges olika län. Det framgår också att det finns avsevärda skillnader mellan offentligt anställd och privat anställd vårdpersonal.

I genomsnitt har offentliga vårdgivare 33 procent högre andel sjukskrivna än privata vårdgivare. Totalt är 40 000 personer i vården sjukskrivna.

– Skillnaderna i andelen sjukskrivningar mellan de olika driftsformerna är intressanta. Möjligen beror de positiva siffrorna för de privata vårdgivarna på att deras vårdanställda upplever ett större inflytande över sin arbetssituation, säger Hans Dahlgren, näringspolitisk chef Vårdföretagarna, i en kommentar.

I Blekinge är skillnaden mellan privat och offentliga vårdgivares sjukfrånvaro störst. Där är 8 procent av de privatanställda inom vården sjukskrivna medan 15 procent av de offentliganställda är det. Det betyder att den offentliga vården i Blekinge har 90 procent fler sjukskrivna.

Jämtland har den sjukaste vårdpersonalen med 14 procent av privatanställda och 18 procent av de offentliganställda, en skillnad om cirka 23 procent. Friskast är vårdpersonalen i Jönköpings län där 11 procent av de offentliganställda respektive 7 procent av de privatanställda är sjukskrivna.

Tabellen nedan baseras på SCB:s länsindelade data för 2007 med populationsbegränsning map bransch och yrke enligt SNI 2002, tabellen visar andel vårdanställda sjukskrivna över 14 dagar.

     Län             Offentliganställda       Privatanställda            Skillnad

1   Östergötland      11,8%                   10,6%                   12,2%

2   Västmanland      14,9%                   12,3%                   21,2%

3   Jämtland           17,7%                   14,4%                   22,9%

4   Gotland            11,4%                    9,3%                     23,5%

5   Gävleborg         13,5%                   10,8%                   24,9%

6   Dalarna             13,3%                   10,5%                   25,9%

7   Stockholm         13,6%                  10,6%                   28,5%

8   Uppsala            14,0%                   10,6%                   31,7%

9   Skåne              13,9%                   10,5%                   32,4%

10 V. Götaland      13,3%                   10,1%                    32,7%

11 Halland             13,2%                   9,6%                     36,4%

12 Värmland          14,1%                   10,0%                    41,4%

13 Örebro             14,1%                   9,9%                     42,6%

14 Kalmar             13,9%                   9,4%                     47,8%

15 Jönköping        10,8%                   7,2%                     50,3%

16 Västerbotten    13,9%                   9,2%                     51,3%

17 Norrbotten       13,9%                   8,5%                     63,6%

18 Västernorrland  15,8%                    9,6%                     64,0%

19 Södermanland   15,2%                   8,8%                     71,8%

20 Kronoberg        14,2%                   8,2%                     74,3%

21 Blekinge           14,9%                   7,9%                     89,7%

Hela landet            13,7%                  10,3%                    32,9%

Statistiken bygger på SCB:s data från 2007 och avser sjukfrånvaro längre än 14 dagar. Måttet är ett samlingsmått på de personer som varit antingen kort- eller långtidssjukskrivna under perioden. Definitionen av kortidssjukskriven är 15-89 dagar, definitionen av långtidssjukskriven är 90 eller fler dagar. I undersökningen ingår över tjugo vårdyrken med en bas på totalt 350 000 personer, däribland läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, logopeder och tandläkare. Nationellt är den totala sjukfrånvaron 8 procent (18-65 år, offentligt och privat, 15-89 dagar samt över 90 dagar 2007). En siffra som kan jämföras mot 13,7 % sjukfrånvaro bland offentligt vårdanställda.

 

För kommentar och mer information

Hans Dahlgren                                                              David Wästberg
Näringspolitisk chef, Vårdföretagarna                                Presschef Almega
076-796 6869                                                              070-345 68 59

 

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Närmare 1850 företag med drygt 54 000 årsanställda är medlemmar. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.