Skip to main content

Privata vårdföretag vill se rimligare ersättningsnivåer i vårdval Västmanland

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 14:56 CET

Vårdföretagarna har djupintervjuat 33 vårdgivare i fem av de landsting som har infört vårdval – Halland, Skåne, Västra Götaland, Stockholm och Västmanland.

Företagen i Västmanland upplever att patienterna är de som har vunnit mest på vårdvalsreformen.

– Det finns en stor uppslutning bakom principerna för vårdval. Men det finns fortfarande brister i hur vårdvalen fungerar, säger Hans Dahlgren, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Landstinget Västmanland är det landsting som tydligast möter kritik om att ersättningen är för låg. Den ersättning som de privata vårdgivarna får blir orättvist låg när landstingets egen verksamhet kan gå med underskott och i efterhand få kostnadstäckning.

Kvalitetsmålen kan få en större andel av ersättningen framöver, men generellt är det inte en utveckling av vårdvalssystemet som upplevs som viktigast just nu av vårdföretagen, utan att det system som finns också följs och blir mer transparent för alla aktörer.

– För att patienterna ska ha möjlighet att välja vård, krävs det att vårdgivarna får samma villkor samt att ersättningarna är rimliga. Vårdvalssystem som övergynnar offentlig vård hotar valfriheten, säger Hans Dahlgren.

I rapporten presenteras åtta lärdomar för ett bättre Vårdval Sverige: Fri etablering, aktiv listning, differentierad ersättning, medicinsk uppföljning, bättre patientinformation, konkurrensneutralitet, bättre ekonomiska rutiner och upprättad dialog med politiker och tjänstemän.

Även vikten av ett enhetligt, nationellt vårdval lyfts fram för att få mer vårdföretagande.

 – Med ett nationellt vårdval blir förutsättningarna lika och mer rättvisa regler i hela landet. Sverige är för litet för att det ska finnas 20 olika system för ackreditering och ersättning, säger Hans Dahlgren.

Läs rapporten Ett bättre Vårdval Sverigewww.vardforetagarna.se under fliken fakta/rapporter

För ytterligare info:

Hans Dahlgren
näringspolitisk chef, Vårdföretagarna
tel. 08-762 68 69
mobil. 076-796 68 69