Skip to main content

Svenskarna vill kunna välja sin egen vård- och omsorg

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2010 10:46 CET

79 procent av befolkningen anser valfrihet i vården vara en viktig fråga. Andelen som varit i kontakt med den privat drivna vård- och omsorgen har ökat från 19 till 33 procent jämfört med 2008 års undersökning och kontakten med den offentligt drivna vården har minskat med samma siffra. Samtidigt svarar fler patienter att de är nöjda med den vård de får.   

– Undersökningen visar att svenskarna vill ha större valfrihet, men valfrihet bygger på att företag fritt kan etablera sig och konkurrera om patienternas förtroende. Det är olyckligt om politikerna begränsar valfriheten genom att bestämma var vårdgivarna ska etablera sig. Det är viktigt att det skapas goda förutsättningar för nya aktörer på marknaden om vi ska uppfylla svenskarnas önskemål om valfrihet, säger Katarina Storm Åsell, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.

Vårdindikatorn visar även att de geografiska skillnaderna rörande valfrihet i Sverige är stora. På frågan om vilken sorts vårdgivare man senast kom i kontakt med svarar 41 procent i Stockholm att de kommit i kontakt med en privat vårdgivare. I Skåne är siffran 37 procent, jämfört med de nordligare delarna av landet där siffran är så låg som 21 procent. I praktiken är valfriheten alltså påtagligt större i storstadsområdena och södra Sverige.

– Genom de nya valfrihetsreformerna får politiker i kommuner och landsting i hela landet möjlighet att råda bot på orättvisor i vården genom att skapa bra och konkurrensneutrala vårdvalssystem som motverkar segregation, regionala skillnader och annan ojämlikhet. För att detta ska fungera krävs att landsting och kommuner agerar kompetenta beställare i dialog med utförare och varandra. Det är här politikerna ska agera om de vill ta sitt fulla ansvar, säger Katarina Storm Åsell.

Läs Vårdindikatorn på www.vardforetagarna.se under fliken fakta/vårdindikatorn.  

För ytterligare information: 

Katarina Storm Åsell, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna

tel: 08-762 69 46, mobil: 070-572 69 46

 

Frågor om undersökningen:

Henrik Vestin, AB Handelns Utredningsinstitut (HUI)

Henrik.vestin@hui.se , tel: 08-762 72 87

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Närmare 1850 företag med drygt 54 000 årsanställda är medlemmar. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.