Skip to main content

Vårdföretagarna inleder granskning av Carema Care

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 15:15 CET

Vårdföretagarnas styrelse har idag beslutat att inleda en granskning av medlemsföretaget Carema Care med avsikten att utröna om företaget avvikit från föreningens Etiska riktlinjer. Styrelsen kommer att ha Vårdföretagarnas Etiska råd som stöd i granskningen.

Vårdföretagarna har också beslutat att förorda ett stärkt meddelarskydd för anställda i privata vård- och omsorgsföretag. Detta ska ske via lagstiftning, så att likställigheten mellan privat och kommunalt driven verksamhet ska bli så stor som möjligt, enligt Vårdföretagarna.

Utgångspunkterna för granskningen av Carema Care ska vara följande:

Föreningens styrelse kan inte och får inte gå in i enskilda omsorgsärenden. Sådan granskning sköts i första hand genom Socialstyrelsens tillsyn. Granskningen ska bidra till att upprätthålla förtroendet för vård- och omsorgsbranschen. En granskning av ett medlemsföretag måste baseras på fakta. Granskningen ska ske i nära dialog med det företag som ska granskas. En gransknings syfte är att, om avvikelser från de etiska riktlinjerna konstateras, bedöma medlemsföretagets vilja och förmåga att i fortsättningen följa riktlinjerna. Granskningen ska utgöra ett stöd för det enskilda företaget och bidra till utvecklingen av det etiska förhållningssättet i branschen.

För ytterligare information:

Håkan Tenelius
näringspolitisk chef
tel: +46 (0)8 762 69 24
mobil: +46 (0)72 742 69 24
www.vardforetagarna.se
Vårdföretagarbloggen

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har över 2000 medlemsföretag med c:a 70 000 årsanställda. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.