Skip to main content

Vårdföretagarna kommenterar fusket med assistansersättningen

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 13:52 CET

- Från Vårdföretagarnas sida tycker vi givetvis det är oacceptabelt och sorgligt att det förekommer fusk som närmast kan liknas vid organiserad brottslighet i branschen, säger Göran Fredriksson, ordförande i Bransch personlig assistans, Vårdföretagarna, med anledning av dagens nyheter om fusk med assistansersättning i bland annat Halland.

- Detta påverkar förtroendet för hela assistansreformen och i slutändan alla de funktionshindrade som har behov av ett fungerande system för sin dagliga livssituation. Från branschens sida välkomnar vi att denna kriminalitet är under utredning, säger Fredriksson.

Det finns närmare 500 privata personlig assistansbolag i Sverige. Den stora majoriteten av dessa företag drivs av seriösa entreprenörer med ett stort engagemang i frågor som rör funktionshindrade. Att vissa av dessa företag systematisk fuskar drabbar en hel bransch som gör en betydelsefull insats för de funktionshindrade.  

- Inom Vårdföretagarna pågår sedan en tid tillbaka ett internt arbete där vi ser över möjligheten att införa en form av auktorisationsförfarande för företag inom bland annat assistansbranschen. Vi har också haft dialog med Försäkringskassan och kontakter med Skatteverket där vi påtalat områden där det finns utrymme för oklarheter, säger Göran Fredriksson.

Vårdföretagarna har även under en längre tid efterfrågat att assistansverksamheter ska bli tillståndpliktiga och satta under tillsyn som annan liknande verksamhet. Detta kommer nu äntligen till stånd vid årsskiftet då assistansverksamheten blir tillståndpliktig med Socialstyrelsen som ansvarig myndighet.

- Det är viktigt att denna tillståndsplikt fungerar från starten, vilket vi har försökt påtala för Socialstyrelsen vid ett flertal tillfällen. Från branschens sida hyser vi dock en oro då informationen om hur tillståndsplikten ska gå till varit bristfällig och Socialstyrelsen är sena i planeringen, säger Göran Fredriksson.

- Det offentliga åtagandet att finansiera personlig assistans bygger på att medborgarna uppfattar verksamheten som seriös och långsiktigt hållbar. Företagen är måna om att betraktas som seriösa och vill gärna få kvitto på detta. Här kan tillsynen bidra. Händelserna i Halland och på flera andra håll i landet visar att det är hög tid för ansvariga myndigheter att agera. Vi  har alla  ett gemensamt  ansvar för att de  goda intentionerna med nuvarande rättighetslagstiftning för de funktionshindrade ska fungera i  framtiden, säger Göran Fredriksson.

För ytterligare information:
Göran Fredriksson, styrelseordförande bransch Personlig assistans
Tel: 08- 505 23 500

Katarina Storm Åsell, branschansvarig Personlig assistans inom Vårdföretagarna
Tel: 08-762 6946, katarina.storm.asell@almega.se

Bransch Personlig assistans ingår i Vårdföretagarna och företräder stora som små privata assistansföretags gemensamma intressen och arbetar aktivt för att skapa goda förutsättningar för privata assistansanordnare och på så sett värna om brukarens valfrihet.