Skip to main content

Vårdföretagarna kommenterar regeringens budgetproposition

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 10:49 CEST

Regeringens satsningar på bland annat patientsäkerhet, kömiljard, skärpt vårdgaranti och omvårdnadslyft för äldreomsorgens medarbetare är viktiga steg i rätt riktning. Det krävs dock betydligt mer om vi ska möta de utmaningar som svensk vård och omsorg står inför, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör, Vårdföretagarna med anledning av regeringens budgetproposition som presenterats idag.

-  Regeringen har under den gångna mandatperioden genomfört en rad lovvärda reformer som vårdval i primärvården och LOV (Lagen om valfrihet i vård och omsorg) som har förbättrat tillgänglighet och kvalitet. Men nu gäller det att fortsätta denna utveckling och där måste regeringen driva en mer offensiv politik, säger Inga-Kari Fryklund.

Vårdföretagarna anser att följande behöver utvecklas;

  • Vårdvalet bör utökas till specialistvården. En utredning såg över detta under förra mandatperioden (LOVE) och regeringen bör nu presentera förslag på området.
  • För att valfrihetssystemen ska fungera krävs vidare förbättrade möjligheter för patienter att öka sin kunskap om olika vårdgivare. Regeringen bör presentera ytterligare förslag för att förbättra patientinformation och intensifiera arbetet med oberoende utvärdering och granskning av all vård och omsorg.
  • Regeringen bör också granska hur vårdvalen i primärvården genomförs i glesbygd. Detta för att öka möjligheten för nya aktörer att ta sig in så att ökad kvalitet och tillgänglighet genom valfrihet blir en realitet också här.
  • Vidare bör Konkurrensverket ges i uppdrag att granska hur LOV genomförs i kommunerna, att förutsättningarna är konkurrensneutrala.
  • Konkurrensverket bör också ges rättsliga möjligheter att tillämpa ett sanktionssystem gentemot de huvudmän som inte agerar konkurrensneutralt.
  • Det är också viktigt att regeringen säkrar att medlen för omvårdnadslyftet till kommunerna också kommer medarbetare hos de privata utförarna av äldreomsorg till del så att de får samma möjligheter att utöka sin kompetens.

För ytterligare information, kontakta:
Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör, Vårdföretagarna
inga-kari.fryklund@almega.se ,
tel. 08-762 6999

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Drygt 2000 företag med över 62 000 årsanställda är medlemmar. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.