Skip to main content

Vårdföretagarna och kommunal har tecknat nytt kollektivavtal för 40 000 personliga assistenter

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2017 20:00 CEST

Inga-Kari Fryklund, Förbundsdirektör Vårdföretagarna

Fackförbundet Kommunal sa idag upp kollektivavtalet för personliga assistenter med avsikt att inte teckna nytt avtal. Det skulle innebära att 40 000 personliga assistenter skulle stå utan avtal från och med den 15 september. Vårdföretagarna har därför tvingats acceptera ett nytt kollektivavtal trots branschens problem med finansiering av det nya avtalet.

Vårdföretagarna och fackförbundet Kommunal har under lång tid förhandlat om ett nytt kollektivavtal för de personliga assistenterna. Företagen har hela tiden velat höja sina medarbetares löner i nivå med övrig arbetsmarknad. Förhandlingarna har försvårats av att regeringen under flera år låtit bli att höja assistansersättningen i nivå med de kollektivavtalade lönerna.

I samband med att medlarna under torsdagen meddelade att de frånträdde sitt medlingsuppdrag lät fackförbundet Kommunal meddela att de sade upp kollektivavtalet för hela branschen. Inför hotet att helt stå utan kollektivavtal valde Vårdföretagarna att acceptera ett kollektivavtal enligt det så kallade märket, trots att regeringen inte höjer företagens ersättning i motsvarande nivå. Det nytecknade avtalet är uppsägningsbart vilket är viktigt då branschens företag inte vet hur en kommande regering, efter riksdagsvalet 2018, kommer hantera ersättningsnivån för personlig assistans.

-Vi hade inte mycket till val när Kommunal var redo att låta sina medlemmar hamna utan de skydd och rättigheter som kommer med kollektivavtal. Jag är väldigt förvånad, normalt brukar facken kräva kollektivavtal för sina medlemmar inte avskaffa dem. I den situationen blev vi tvungna att teckna ett avtal som riskerar att leda till att seriösa och välskötta företag tvingas bort från den svenska modellen och kollektivavtal. Vi vill inte se 40 000 av våra företags medarbetare stå utan den trygghet kollektivavtal ger, säger Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund.

I och med att parterna enats om ett nytt kollektivavtal dras även de av Kommunal varslade konfliktåtgärderna tillbaka.

Fakta om konflikten

  • Företagen inom personlig assistans har under många år levt under stor ekonomisk press. Enligt Vårdföretagarnas medlemsenkäter uppger 7 av 10 företag att de kommer tvingas lägga ner inom två år i fall att de kollektivavtalade lönerna ökar mer än regerings assistansersättning.
  • I kollektivavtalet regleras frågor som lön, pension, arbetstid och allmänna anställningsvillkor. Kollektivavtalet reglerar även frågor som OB-tillägg, föräldraledighetstillägg och försäkringar.
  • Företagens ersättning bestäms av regeringen och i statens budget. De senaste åren har ersättningen inte ökat i takt med de kollektivavtalade lönerna vilket urholkat assistansersättningen och företagens betalningsförmåga. Ersättningen från regeringen ska täcka kostnaden för hela den personliga assistansen. Företagen har inga andra inkomster än ersättningen från regeringen. Företagen får inte och ska inte ta betalt av brukarna för att täcka medarbetarnas lönehöjningar.

Läs mer om personlig assistans och konflikten här

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy