Skip to main content

Vårdföretagarna och Välfärdsutredningshaveriet

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2017 12:37 CEST

Vårdföretagarna kommenterar Välfärdsutredningens slutbetänkande.

- När Ilmar Reepalu fått fritt spelrum genom den så kallade Välfärdsutredningen har han och regeringen gjort våld på det svenska utredningsväsendet. Genomgående har forskning och väletablerade kvalitetsmätningar avfärdats. Utredaren signalerar förakt mot privat företagsamhet och genuin misstro mot entreprenörer och medarbetare i vård- och omsorgsföretag, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

- De egna kommunpolitikerna har en annan syn på privat driven vård och omsorg än Ilmar Reepalu och regeringen. Bara 21 procent av de socialdemokratiska kommunpolitikerna tror att omfattningen av välfärdstjänster ökar om vinstdrivande företag tvingas bort på grund av vinstbegränsningar. Endast en minoritet, 41 procent, av socialdemokraterna tror att kvaliteten ökar ifall de vinstdrivande alternativen försvinner vid en vinstreglering.

- Vi är många som arbetar med att utveckla metoder att följa upp kvalitet i vård och omsorg, men en ny - seriös - utredning kan behövas för att utveckla de verktyg som efterfrågas av utförare, beställare, myndigheter och alla vi som ska välja vård och omsorg. Riksdagsmajoriteten måste göra vad den kan för att påskynda generell tillståndsprövning för alla utförare inom omsorgen, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

För mer information:
Anders Manell, presschef, 070-314 57 29

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera