Skip to main content

Vårdföretagarna om regeringens nej till tillståndskrav: ”Det ska inte gå att kompromissa om välfärdens kvalitet”

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2017 12:06 CEST

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef för Vårdföretagarna

Regeringen avvisar i budgetpropositionen riksdagens tillkännagivande om att tillståndsplikt bör införas för all verksamhet inom socialtjänsten. I dag är till exempel äldreboenden och HVB-hem i kommunal regi befriade från de krav på kvalitet och säkerhet som ställs på dem som drivs av privata utförare.

- Regeringens inställning är minst sagt förbryllande. I praktiken innebär detta att pensionärer eller personer med funktionsnedsättning behandlas olika beroende på vem som driver deras boende. Det borde vara självklart att de krav som ställs på till exempel bostadsstandarden ska vara lika för alla som är i behov av ett särskilt boende. Det ska inte gå att kompromissa med välfärdens kvalitet bara för att en verksamhet drivs i offentlig regi, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef för Vårdföretagarna.

- Regeringen utgår i sin argumentation ifrån att kommunen per definition har kompetens, kunskap och ambition att uppfylla kraven. Resonemanget har tyvärr liten koppling till verkligheten. Vi vet att många särskilda boenden som hittills inte varit tillståndspliktiga inte uppfyller de krav som ställs. Det stämmer inte att kommunerna redan uppfyller kraven, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef för Vårdföretagarna.

- Vi kan instämma i att det kan innebära problem för kommuner att uppfylla kraven. Men det kan aldrig vara ett argument för att människor i behov av samhällets stöd ska behandlas sämre för att de hamnar i boenden som drivs offentligt, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef för Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy