Skip to main content

Vårdföretagarna vill att konkurrensverket granskar LOV

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 13:26 CET

I januari i år infördes lagen om valfrihetssystem, LOV. Genom att ge makten åt den enskilde att välja vårdgivare hoppas regeringen att mångfalden av företag som erbjuder vård ska öka samtidigt som kvaliteten ökar.

Reformen har föregåtts av förväntan hos många vårdföretagare. Idag när mer än elva månader gått sedan LOV infördes är dock entusiasmen i avtagande, säger Hans Dahlgren näringspolitisk chef vårdföretagarna.

En undersökning som gjorts av Vårdföretagarna visar att reformen har allvarliga barnsjukdomar. Dessa är så allvarliga att LOV kan bli ett fiasko om inte bristerna rättas till. Redan idag finns exempel på att vårdföretag i flera kommuner ger upp sin verksamhet inom ramen för LOV. Hans Dahlgren menar därför att konkurrensverket bör få i uppdrag att granska LOV precis som nu görs med Vårdvalet.

Vårdföretagarna välkomnar LOV. Rätt använd kan lagen ge bättre valfrihet för brukarna och ett enklare upphandlingsförfarande för kommunerna. Men om vi ens ska komma i närheten av regeringens höga ambitioner med reformen krävs ett snabbt ingripande med lagförslag på följande punkter:

  • Sundare ersättningssystem som stimulerar valfrihet och kvalitet
  • Kommunernas verkliga kostnad för äldreomsorgen måste kopplas till ersättningsnivån i LOV.
  • Organiserat erfarenhetsutbyte mellan kommunen och privata utförare
  • Nationell kvalitetsgranskning

Lagens syfte kommer aldrig att uppnås om LOV blir en förevändning för kommunerna att spara pengar på hemtjänsten, säger Hans Dahlgren näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

 

För ytterligare information:

Hans Dahlgren
näringspolitisk chef, Vårdföretagarna
tel. 08-762 68 69
mobil. 070-345 68 69
hans.dahlgren@almega.se