Skip to main content

Åtgärder för fler ungdomsbostäder i Värmdö

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 16:21 CET

Beslut i kommunfullmäktige 2009-12-16

Åtgärder för fler ungdomsbostäder i Värmdö

Förra året tillsattes en politisk ungdomsbostadsgrupp, med uppdraget att ta fram idéer och koncept för att öka antalet ungdomsbostäder i Värmdö. Nu har gruppen lämnat sina förslag. Generellt föreslår man att ungdomsbostäderna skapas inom det befintliga bostadsbeståndet och att lösningarna ska gå snabbt att genomföra. Vidare bör de ligga längs en busslinje med nattrafik för att vara attraktiva för ungdomar och hyran bör inte överstiga 3 500 kronor i månaden.

Kommunala VärmdöBostäder AB har nu fått i uppdrag av fullmäktige att göra en inventering för att se om det är möjligt att omvandla vissa av bolagets lokaler och ytor till ungdomsbostäder. Bostadsbolaget ska också tillsammans med samhällsbyggnadskontoret ta reda på om det går att bygga ungdomsbostäder på skoltomten i Charlottendal och på två tomter vid Vita hästen (Gustavsberg 1:51 och Ösby 1:318). I framtiden ska VärmdöBostäder även planera för mindre lägenheter vid nybyggnation.

Ett förslag till trygghetspaket för andrahandsuthyrning ska också tas fram. Paketet ska göra det enklare och tryggare för privatpersoner som äger en fastighet att hyra ut i andra hand.

För mer information kontakta
Magnus Hedenfalk, kommundirektör
08-570 482 29, 070-920 09 00
magnus.hedenfalk@varmdo.se

Bifogade filer

PDF-dokument