Skip to main content

Allt fler ungdomar i Värmdö Kommun väljer bort alkohol

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 06:00 CEST

En stor del av ungdomarna i Värmdö kommun väljer att inte dricka alkohol. Det visar Stockholmsenkäten som har genomförts bland 476 ungdomar i årskurs nio och 352 elever i årskurs två på gymnasiet i Värmdö kommun. Bland eleverna i årskurs nio är det hela 49 procent av pojkarna och 38 procent av flickorna som uppger att de inte dricker alkohol. Motsvarande siffra för årskurs två på gymnasiet är 13 procent av pojkarna och 11 procent av flickorna.

- Vi ser en trend att allt fler ungdomar i årskurs nio väljer bort alkoholen eller åtminstone skjuter upp debuten. Det är väldigt glädjande eftersom det minskar risken för våld, oskyddat sex och beroende senare i livet, säger Sandra Larsson, arbetsledare för Polarna Värmdö.

Samtidigt som många ungdomar väljer nykterhet och berusningsdrickandet i årskurs nio har minskat finns det fortfarande stora problem. 21 procent av pojkarna i årskurs nio och 29 procent av flickorna uppger att de druckit sig berusade under de senaste fyra veckorna. I årskurs två på gymnasiet har 60 procent av pojkarna och 61 procent av flickorna berusat sig den senaste månaden.

Andelen ungdomar i årskurs nio som uppger att de högkonsumerar1 minst en gång i månaden har däremot inte minskat. Nästan en fjärdedel, 22 procent av pojkarna och 25 procent av flickorna, uppger att de högkonsumerar. I gymnasiets årskurs två uppger 50 procent av pojkarna och 49 procent av flickorna att de högkonsumerar minst en gång i månaden.

- Föräldrarna spelar en jätteviktig roll i arbetet med att förhindra att barn och ungdomar dricker alkohol. Genom att prata med sina tonåringar och med andra föräldrar kan man undvika att barnen råkar illa ut. För att stötta föräldrar driver socialtjänsten och primärvården en mottagning, Hamnen, dit föräldrar med barn från 0 – 18 år kan vända sig och alla Värmdö Kommuns högstadieskolor arbetar med föräldrastödsprogrammet Örebro Preventionsprogram (ÖPP), säger Lisa Coudek som är utvecklingsledare i alkohol – och drogfrågor.

Det vanligaste sättet för ungdomar att få tag på alkohol är genom kamrater eller kamraters syskon. Därefter kommer egna syskon och föräldrar. Den vanligaste platsen att dricka på är hemma hos sig själv eller någon annan.

- En del av de föräldrar som bjuder sitt barn gör det förmodligen i tron att de kontrollerar sitt barns drickande. Forskningen visar dock att de ungdomar som bjuds på eller förses med alkohol av sina föräldrar dricker mer än andra ungdomar utanför hemmet. Vi vuxna måste därför lova varandra att inte köpa ut eller bjuda våra ungdomar på alkohol, säger Elisabeth Marijeta från nattvandrarna i Gustavsberg.

Stockholmsenkäten besvaras av totalt 26 000 elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 i 18 av Stockholms läns kommuner och sammanställs av Länsstyrelsen i Stockholms Län. Syftet är bland annat att kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk och mobbning samt att mobilisera elever, skolpersonal och föräldrar i det förebyggande arbetet. Enkäten innehåller ca 350 frågor eller delfrågor och besvaras anonymt under lektionstimme. Svaren i 2010 års enkät lämnades under våren 2010 efter sportlovet.

1 Högkonsumtion innebär konsumtion av minst en halv flaska starksprit, en flaska vin, fyra burkar eller stora flaskor starköl eller starkcider eller sex burkar folköl vid ett och samma tillfälle.

Bifogade filer

PDF-dokument