Skip to main content

Bättre pendling och konkurrensutsättning av verksamheter

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2016 15:55 CET

Direktanslutning till Stockholm och nära till tunnelbanan. Det är några av de prioriterade punkter som Värmdö kommun lyfter i sitt yttrande till Stockholms Stad.

Bakgrunden till yttrandet är det förslag till detaljplan som sänts ut av Stockholms Stad till berörda kommuner. I juli 2014 gjordes en överenskommelse mellan Stockholms stad, Nacka kommun, Värmdö kommun och Trafikförvaltningen. Den innebär att en bussterminal ska byggas i Katarinaberget vid Slussen samt att en bussterminal ska byggas vid Nacka Centrum i anslutning till den nya tunnelbanegrenen.

Överlag är Värmdö kommun positiva till detaljplanen men poängterar vikten av att kommunens medborgare når Stockholm direkt, utan andra anslutningspunkter, och att bussterminalen ligger i direkt anslutning till tunnelbanan med korta och säkra gångförbindelser. Till det kommer också att den ursprungliga överenskommelsen om åtta ankomstplatser för bussarna från Värmdö hålls.

Fler bostäder och bättre pendlande

Kommunen är expansiv och kommer att bygga i flera centrala knytpunkter de närmsta åren. För att kunna tillvarata den stora utvecklingspotentialen krävs ett tryggt och attraktivt pendlande:

- Slussen är jätteviktig för oss, både för våra nuvarande medborgare och framtidens Värmdöbor. 60 % av alla förvärvsarbetande pendlar ut från kommunen varje dag. Dessutom är ett av våra mål att skapa en hållbar kommun, ur alla perspektiv, och då är kollektivtrafiken en viktig pusselbit, säger Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Förslaget till detaljplan, som omfattar en terminal i berget, gör det möjligt att bygga en attraktiv och trygg terminal som håller hög funktionalitet för pendlarna från Nacka och Värmdö. Planens utformning, med en vänthall som är avskild från bussarnas uppställningsplats, är också att föredra ur ett miljö- och riskperspektiv.

Yttrandet är undertecknat av kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson samt kommundirektör Stellan Folkesson.

Konkurrensutsättning av äldreboende

Kommunstyrelsen fattade också beslut om att driften av verksamheten på Gustavsgårdens särskilda boende för äldre ska konkurrensutsättas. Gustavsgården är ett av fyra särskilda boenden för äldre i Värmdö, varav två idag är kommunala.

Verksamheten redovisar sedan flera år tillbaka underskott och har höga sjukskrivningstal samt svårigheter att rekrytera. Bedömningen är att en fristående aktör har bättre förutsättningar att driva verksamheten. Motsvarande lösning finns redan för boendena Ljung och Slottsovalen som drivs på entreprenad av Attendo Care AB respektive Aleris Omsorg. Därför kommer en upphandling att genomföras med samma grundläggande kvalitetskrav och utvärderingsmodell som vid tidigare upphandlingar av Slottsovalen och Ljung. Avtalstiden föreslås till 6 år med möjlighet till förlängning i 4 år.

Det slutgiltiga beslutet tas i kommunfullmäktige den 30 november.

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med drygt  41 000 invånare och över 10 000 öar. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.