Skip to main content

Befolkningsprognos och nya detaljplaner på kommunstyrelsen

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 14:52 CEST

Förslaget för en ny befolkningsprognos för perioden 2014-2023 antogs. Värmdö kommuns befolkning ökar med cirka en procent per år, vilket motsvarar cirka 400 personer. Vid årsskiftet 2013/14 hade kommunen cirka 39 800 invånare, vilket innebär att Värmdö kan uppnå 40 000 invånare inom ett par månader.

Befolkningsprognosen, som baseras på bland annat bostadsbyggande och detaljplaneringsfrågor, visar på tillväxt genom både inflyttning och ökat barnafödande.

Nya detaljplaner för Koviksudde och Skeviksstrand

Kommunstyrelsen beslutade att arbetet med att ta fram detaljplaner för Koviksudde och Skeviksstrand ska påbörjas. Områdena är två av Värmdö kommuns prioriterade förändringsområden i översiktsplan 2012-2030. Detaljplanerna ska vara färdigställda till maj 2016.

Planarbetet beräknas kosta cirka 2 MSEK och kommer på sikt att finansieras med planavgifter i samband med beviljande av bygglov. Utbyggnad av vatten och avlopp kommer att kosta ca 85 miljoner kronor och finansieras av VA-taxans anläggningsavgifter.

Kommunen kan på sikt behöva delta i finansiering av gång- och cykelvägar, infartsparkering och förskola i området.

Trygghet och bostäder prioriterade områden för Värmdös unga

Värmdö kommun arbetar med att förbättra ungas inflytande genom att varje år arrangera lokala rådslag och ungdomsting. Sommaren 2013 röstade ungdomstinget fram fem prioriterade områden – sommarjobb, kollektivtrafik, ekologisk mat, bostäder åt unga samt ett tryggare centrum i Gustavsberg.

Kommunstyrelsen besvarade frågor från ungdomstinget gällande de prioriterade områden som valts ut, och den 23 maj anordnas en uppföljande ungdomshearing på Djurönäset. Där kommer ansvariga politiker får ge direkta svar på frågorna och informera om vad som hänt sedan ungdomstinget.


Värmdö, skärgårdens mötesplats, med en unik natur och över 10 000 öar. Här bor 40 000 människor och på sommarhalvåret växer kommunen till över 100 000. Inom bara 30 minuter finns Stockholm, med alla sina möjligheter i form av arbete, kultur och nöjen.