Skip to main content

Beslut i kommunfullmäktige 12 juni 2013

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 17:48 CEST

Under gårdagens kommunfullmäktige beslutades att kommunstyrelsen för 2012 inte beviljas ansvarsfrihet. Dessutom har Siggesta nu fått klartecken för att bygga sitt "träskhotell".

Kommunstyrelsen beviljades inte ansvarsfrihet
Under gårdagens kommunfullmäktige beviljades inte Värmdö kommuns kommunstyrelse för 2012 ansvarsfrihet. Kommunrevisorerna KPMG har framfört kritik gällande bland annat kommunens borgensåtagande gentemot Värmdövallen AB men rekommenderade trots detta att ansvarsfrihet skulle beviljas. Även oppositionen var kritisk till koalitionens hantering av ärendet gällande Värmdövallen och röstade emot ansvarsfrihet.

Klart för hotellbygge på Siggesta
Nu är det helt klart att kommunen kommer att ingå ett exploateringsavtal med ägaren till Siggesta. Det tillåter bland annat en ny gång-, cykel- och mopedväg och två nya busshållplatser, samt ett nytt hotell med konferenslokaler – Siggesta Träskhotell. Enligt ett förslag ska hotellet placeras på en höjd öster om Siggesta träsk och bestå av 150 rum samt restaurang. Avtalet kräver vissa åtaganden från Siggesta, bland annat att följa det naturvårdsavtal som följer med exploateringsavtalet. Det innebär att växter och djurs livsvillkor i området ska bibehållas eller förbättras samt att stärka strandskyddets syften.

Kulturskolan erbjuder kurs i keramik och bild

Från och med i höst kommer eleverna på kulturskolan i Gustavsberg att kunna gå en kurs i keramik och bild. Undervisning i ämnet har visat sig mycket populärt i andra kommuner. Då Gustavsberg har en lång keramisk tradition vill även kulturskolan kunna erbjuda detta. Kostnaderna, 90 000 kr, kommer att belasta kommunstyrelsens konto för oförutsedda händelser och avgiften för varje deltagare kommer att bli 1000 kronor.

För mer information kontakta
Stellan Folkesson, kommundirektör, tel: 070-168 04 39

Värmdö är Stockholms stoltaste skärgård, en unik natur med över 10 000 öar. Här bor drygt 38 000 människor, på sommarhalvåret växer kommunen med över 100 000. Inom bara 20 minuter finns Stockholm, med alla sina möjligheter i form av arbete, kultur och nöjen.