Skip to main content

Beslut i kommunfullmäktige 2009-04-29

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 12:13 CEST

Värmdö har en vision för år 2030
Kommunfullmäktige antog framtids- och klimatberedningens förslag till Vision Värmdö 2030. Ledamöterna i beredningen vittnade om ett gott samarbetsklimat under processens gång och det rådde blocköverskridande samstämmighet kring visionens innehåll och dess strategiskt viktiga betydelse i arbetet med att formulera och uppnå mer långsiktiga mål.

Stöd till skärgårdsvistelse för skolklasser i Stockholms län
Kommunfullmäktige har beviljat Möja natur- och kulturskola ekonomiskt stöd. Skolan ska under hösten 2009 erbjuda 15-20 skolklasser i Stockholms län en tvådagarsvistelse på Möja, där eleverna får veta mer om skärgårdslandskapet och -samhället. På ön finns möjlighet att studera hur människor levt och nyttjat naturen genom jakt, fiske och jordbruk. Projektet stöds även av Länsstyrelsen i Stockholms län, WWF och Skärgårdsstiftelsen.

Fråga om ombyggnad av Viks skola och Ekedalsskolan till utbildningsnämnden
Ärendet om en eventuell utbyggnad av Viks skola och en ombyggnad av Ekedalsskolan i syfte att kunna ta emot fler elever inför höstens skolstart remitterades genom minoritetsåterremiss till utbildningsnämnden.

Bifogade filer

PDF-dokument