Skip to main content

Beslut i kommunfullmäktige 2010-01-27

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 14:57 CET

Beslut i kommunfullmäktige 2010-01-27

Regler för sponsring fastställda
Reglerna för kommunal sponsring i Värmdö har tidigare varit oklara. Kommunfullmäktige har nu antagit en policy, som fastställer vad som gäller när kommunen blir sponsrad respektive när kommunen sponsrar en extern part. Eftersom kommunen enligt kommunallagen ska vara saklig och opartisk är det bland annat viktigt att sponsringen inte gör att objektiviteten kan ifrågasättas.

Ny detaljplan i Stavsnäs by
Kommunfullmäktige har antagit en ny detaljplan för Stavsnäs by. Beslutet öppnar för större byggrätter, kommunalt vatten och avlopp samt att områdets kulturhistoriskt värdefulla miljö kan bevaras. I dag bor ca 220 personer permanent i den välbevarade skärgårdsbyn. Här samsas bondgårdar från 1700-talet med sommarvillor från förra sekelskiftet, sportstugor från efterkrigstiden och modernare bebyggelse. 

För mer information kontakta
Magnus Hedenfalk, kommundirektör
08-570 482 29, 070-920 09 00
magnus.hedenfalk@varmdo.se