Skip to main content

Beslut i kommunstyrelsen 2009-04-15

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 15:16 CEST

Beslut om helikopterbas överklagas till regeringen
Värmdö kommun överklagar länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplanen för Myttinge på Värmdölandet, där det är tänkt att bland annat en helikopterbas för polis, sjöräddning och ambulansflyg ska anläggas. Området är sedan tidigare avsatt för militärt bruk och därmed jämförbar markanvändning, vilket tydligt framgår av kommunens översiktsplan. Enligt länsstyrelsen har Värmdö inte gjort ett planprogram och genomfört programsamråd enligt plan- och bygglagen, men kommunen hävdar att samråd har genomförts - dels i och med att den nu gällande översiktsplanen upprättades, dels genom den hearing som samhällsbyggnadskontoret ordnade i inledningen av planarbetet för Myttinge. Det överklagande som kommunen lämnade till miljödepartementet i mars är nu även fastställt av kommunstyrelsen.


Ändrade rutiner för att förhindra lagfartskapningar
Lantmäteriet har tagit fram ett förslag för att göra det lättare att upptäcka lagfartskapningar, det vill säga att lagfarter byter ägare med hjälp av förfalskade handlingar. Kaparen har sedan möjlighet att få ut pengar genom att belåna fastigheten. Förslaget innebär att den fastighetsägare som överlåter sin lagfart ska underrättas när överlåtelsen ägt rum - i dag är det endast den tillträdande ägaren som får ett skriftligt besked. Kommunstyrelsen beslutade att stödja Lantmäteriets förslag till ändrade rutiner.


Ny produktionsstyrelse tar över uppgifter från kommunstyrelsen
Värmdö kommuns nya produktionsstyrelse tar från och med den första maj över ansvaret för produktionen av välfärdstjänster inom bland annat utbildning och omsorg. Samtidigt får samhällstekniska nämnden det högsta ansvaret för de tekniska tjänster om produceras inom Varmtek. Kommunstyrelsens produktionsutskott avvecklas. Beslutet, som berör närmare 90 procent av kommunens anställda, ska fastställas av kommunfullmäktige.

Bifogade filer

PDF-dokument