Skip to main content

Beslut i kommunstyrelsen 2009-12-02

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 16:12 CET

Värmdö kommun blir medlem i Öppen skärgård
Öppen skärgård ekonomisk förening är en organisation som arbetar för att göra Stockholms skärgård mer tillgänglig för besökare och skapa en levande upplevelsenäring året runt. Genom dotterbolaget Visit Skärgården driver man en skärgårdsresebyrå på Strandvägen i Stockholm.

Cirka 220 företag är medlemmar i föreningen, bland annat restauranger, hotell- och konferensanläggningar, rederier och turistbyråer. Deras produkter marknadsförs både i Sverige och utomlands. Nu har även länets skärgårdskommuner erbjudits att bli medlemmar, en möjlighet som kommunstyrelsen är positiv till. Därmed blir Värmdö den första kommunen som går med i föreningen.

- Medlemskapet kan ge jobb och utveckling i Värmdö och i hela skärgården. Jag hoppas att vi genom det här beslutet kan visa vägen för övriga skärgårdskommuner, säger Hans Lindqvist (C), ordförande i Värmdös näringslivsråd.

Kostnaden för att bli medlem är 1 000 kronor och den årliga serviceavgiften för kommuner är 50 000 kronor.

Kommunalt vatten och avlopp till Strömma
Värmdövik, Herrviksnäs och Strömma på södra Värmdölandet är enligt kommunens översiktsplan från 2003 utpekat som ett förändringsområde, som behöver anpassas för permanentboende med bland annat kommunalt vatten och avlopp. Nu har turen kommit till delområdet ”Strömma S4” med cirka 300 fastigheter av varierande tomtstorlek. Området omfattar fastigheter norr om Stavsnäsvägen och Strömma kanal, i norr och öster gränsar det mot naturmark och i väster mot det redan planlagda området ”Strömma S2”.

Kommunstyrelsen har antagit en startpromemoria för detaljplanearbetet, där frågor som byggrätt, styckning och kommande behov av service kommer att behandlas. Till grund för den nya detaljplanen ligger det planprogram för Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma som blev klart 2005, samt de synpunkter som kom in vid programsamrådet. Parallellt med planarbetet påbörjas en förprojektering för VA-utbyggnaden.


För mer information kontakta
Kommundirektör Magnus Hedenfalk, 08-570 482 29, 070-920 09 00
magnus.hedenfalk@varmdo.se

Bifogade filer

PDF-dokument