Skip to main content

Beslut i kommunstyrelsen 2010-02-10

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 17:45 CET


Beslut i kommunstyrelsen 2010-02-10

Värmdö deltar i projekt för upplevelsenäringen
Kommunstyrelsen har beslutat att Värmdö kommun ska delta i projektet Creative Business Region Stockholm, även kallat Creative Stockholm. Det är en satsning som har till syfte att utveckla förutsättningarna för upplevelsenäringen i Stockholm, det vill säga för företag inom bland annat design, media, konst, konsthantverk och turism.

- Creative Stockholm arbetar för att höja statusen inom de kreativa och upplevelseinriktade områdena. I Värmdö bidrar det till att sätta Gustavsbergs fabriks- och hamnområde på kartan inom upplevelsenäringen samt ger idéer till det omfattande samhällsplaneringsarbete som pågår i Gustavsberg, säger Lars Berlin, näringslivschef i Värmdö kommun.

Projektet ska också ge ökad kunskap om upplevelsenäringens förutsättningar och behov, vilket förhoppningsvis ger samhällets beslutsfattare större möjligheter att bidra till en positiv utveckling inom branschen. Värmdö kommuns representant i projektets styrgrupp blir Lars Berlin.

Dags att upphandla ny gymnastikhall i Grantomta
Värmdö kommun har tidigare beslutat ett en ny gymnastikhall ska byggas i Grantomta. Eftersom flera andra byggprojekt har pågått i området de senaste åren och trafiksituationen har varit problematisk har dock hallen fått vänta något. Men nu är det alltså dags att göra en upphandling av såväl hallens utformning, funktion som av själva byggnationen. Det är kommunstyrelsen som slutligen ska besluta vilket av anbuden som ska antas, och därmed även godkänna att gestaltningen av hallen passar in i omgivningen.

I 2010 års budget finns 24 miljoner kronor avsatta för byggprojektet, som troligen kommer att starta tidigast sommaren 2010. Tanken är att Viks skola och Grantomta Montessori, med sammanlagt 600 elever, ska använda gymnastikhallen under dagtid. Föreningar (främst ungdomsverksamhet) och privatpersoner får möjlighet att boka hallen kvällar och helger.

För mer information kontakta
Magnus Hedenfalk, kommundirektör
08-570 482 29, 070-920 09 00
magnus.hedenfalk@varmdo.se