Skip to main content

Budget 2011 – samarbete för en levande och hållbar utveckling

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 17:03 CET

Den nya Värmdökoalitionen, som består av M, MP, FP och KD, lade inför onsdagens kommunfullmäktige sin första budget för mandatperioden med underrubriken ”för en levande och hållbar utveckling”.

Kommunalskatten för 2011 förändras inte utan ligger kvar på 2010 års nivå, 20,28 kronor. Målsättningen för Värmdökoalitionen är att sänka skatten i slutet av mandatperioden, utan att äventyra välfärden och en hållbar utveckling. Arbetet med att förbättra kommunens ekonomi fortsätter och målet med ett positivt resultat motsvarande två procent av omsättningen ligger fast.

- Vi i koalitionen har samma grundläggande åsikter vilket gör budgetarbetet enklare, säger Lars-Erik Alversjö (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö. Samarbetet i budgetförberedelserna har fungerat bra och vi utökar det ursprungliga förslaget med drygt 15 miljoner. Genom en ny struktur för mål- och budgetprocessen räknar vi med att nämnderna ska få ett enklare och tydligare arbete.

- Värmdö är en välmående kommun med bred politisk enighet om de ekonomiska ramarna - skattesats och överskottsmål för 2011. Vi vill använda ytterligare drygt 30 miljoner kronor till fungerande omsorg för de mest utsatta, tillräckligt med lärare i våra grundskolor och en värdig äldreomsorg. Alltför mycket pengar läggs istället på en omodern köp-sälj-modell av kommunens centrala förvaltning. Dessutom vill vi ta ett samlat grepp för att i framtiden kunna sänka kommunens alltför höga avgifter, säger Lars Bryntesson (S), oppositionsråd i Värmdö.

Samhällsplaneringsfrågor är prioriterade i den kommande driftsbudgeten. Nya etableringar och byggnationer ska ske inifrån och ut, till exempel genom att utveckla en stadskärna i Gustavsbergs centrala delar. För att få fart på planeringsarbetet ska verksamheten förstärkas med en trafikplanerare och utbyggnaden av gång- och cykelvägar ska intensifieras. Mer pengar läggs också på att utveckla VA-verksamheten, en av Värmdö kommuns viktigaste miljöfrågor. En projektledare utses till företagsområdet Ekobacken, ett område med miljöprofil som ska utvecklas för att skapa nya arbetstillfällen.
Under 2011 blir investeringarna måttliga, i huvudsak är de riktade mot kultur och fritid, fastigheter och samhällsplanering.

- Viktiga satsningar görs på barn, unga och kultur. Värmdö ska tillhöra länets fyra till fem bästa skolkommuner senast 2014, säger Anders Bergman (FP), koalitionens talesman i ekonomiska frågor. Vi förstärker också kulturområdet genom till exempel en ökning av kulturskolans budget för att minska köerna dit. Bidrag till studieförbunden återinförs och Gustavsbergs konsthall får ett verksamhetsstöd på 600 000 kronor.

- Vår ambition är att genom denna budget styra kommunen långsiktigt och genomtänkt mot målen i Vision Värmdö 2030, avslutar Lars-Erik Alversjö (M).

För mer information kontakta
Lars-Erik Alversjö (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon 08-570 48170

Bifogade filer

PDF-dokument