Skip to main content

Detaljplan för Fabriksstaden i Gustavsberg vinner laga kraft

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2013 11:55 CEST

Detaljplanen för Fabriksstaden, det största området för nya bostäder i centrala Gustavsberg, har överklagats upp till sista instans. Nu meddelar Mark- och miljööverdomstolen att prövningstillstånd inte medges och planen kan därför vinna laga kraft.

– Ett mycket glädjande besked. Nu får vi äntligen sätta spaden i marken så att den nya fabriksstaden kan växa fram, säger Monica Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

Värmdö kommunfullmäktige antog i december 2011 detaljplan för Fabriksstaden, i Gustavsberg. Planens syfte är att det anrika fabriksområdet i centrala Gustavsberg kan omvandlas till en öppen och levande stadsdel med bostäder, verksamheter och service samtidigt som fabrikens historia fortsätter att vara både synlig och levande för invånare och besökare.

I Fabriksstaden planeras för cirka 1 400 bostäder, ett parkstråk och en förskola. Vissa kulturhistoriska byggnader, exempelvis sanitetsporslinsfabriken, planeras att bli en del av den nya bebyggelsen.

Fullmäktiges antagandebeslut överklagades till Länsstyrelsen i Stockholms län av boende utanför planområdet. Länsstyrelsen prövade överklagandena och beslutade i juni 2012 att avvisa två överklaganden och att avslå överklagandena i övrigt.

Länsstyrelsens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt som avslog de inkomna överklagandena. Mark- och miljödomstolens dom överklagades av samtliga klaganden och ärendet togs vidare till Mark- och miljööverdomstolen i Svea Hovrätt.

Mark- och miljööverdomstolen meddelar i en dom den 28 maj 2013 att överklagandena inte tas upp av domstolen, alltså att ett så kallat prövningstillstånd inte lämnas. Mark- och miljödomstolens avgörande står därmed fast och detaljplanen har nu vunnit laga kraft.

Värmdö är Stockholms stoltaste skärgård, en unik natur med över 10 000 öar. Här bor drygt 38 000 människor, på sommarhalvåret växer kommunen med över 100 000. Inom bara 20 minuter finns Stockholm, med alla sina möjligheter i form av arbete, kultur och nöjen.

Bifogade filer

PDF-dokument