Skip to main content

Fler parkeringsplatser i Sollenkroka

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 10:04 CET

Det råder stor brist på parkeringsplatser i Sollenkroka, hamnen för skärgårdstrafik till bland annat Grinda, Gällnö och Möja. I dagsläget ansvarar kommunen för cirka 100 parkeringsplatser i Värmdö Hamnar AB:s regi. Hittills har det inte funnits mark för att utöka ytan, men nu har kommunen fått möjlighet att köpa en del av fastigheten Sollenkroka 3:3. Området omfattar cirka tre hektar.

Den tidigare ägaren hyrde ut 140 parkeringsplatser på fastigheten under sommarmånaderna. Kommunen har för avsikt att anlägga 250 platser, som ska kunna användas året runt. Om det i framtiden visar sig att efterfrågan blir större finns möjlighet till en utökning.

Förslaget ska beslutas av kommunfullmäktige i slutet av januari och tanken är att arbetena sedan ska starta så snart som möjligt.

Fastighetskarta finns i den bifogade pdf-filen.

För mer information kontakta
Leif Widmark, vd Värmdö Hamnar AB
08-570 483 44